Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти по архитектура от Варненския свободен университет ще представят България в Мадрид по време на международния финал на 13-тото издание на конкурса „ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща”

 

Приключи националният етап на 13-ти международен конкурс за студенти по архитектура „Изовер Мулти-Комфортна Къща“, на тема: „Обновяване на жилищна група в гр. Мадрид, Испания”. В съревнованието на идеи и знания се състезаваха 7 екипа на студенти от архитектурните факултети на четири български университета: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Висше строително училище „Любен Каравелов“, Нов Български Университет и Университета по архитектура, строителство и геодезия.

 

 

Първото място по традиция завоюваха студентите на Варненския свободен университет. Полина Славова и Ангел Петраков са студенти в IV курс, специалност „Архитектура“, доказали високото качество на обучението с успехите си в различни архитектурни конкурси.

 

 

В националния етап на конкурса бяха отличени общо три проекта, които получават правото да представят България на международния финал в Мадрид, Испания. Той ще де проведе в началото на месец юни 2017 г., в него ще участват 57 проекта от 25 държави.

 

Конкурсът се разраства от десетки участници, по време на първото издание проведено в България, до мащаб от над 1600 регистрирани студенти от над 100 университета през 2016 г. Той предоставя възможност на участниците да покажат и развият своите идеи на тема: устойчива и пасивна архитектура, енергийна ефективност, комфорт на обитаване, иновации и съвременни тенденции в строителните практики, както и да обменят опит с колеги от над 20 държави по време на международния финал. През 2017 г. по време на националния финал в гр. София присъстваха над 30 участника и гости, а откриването и лекционният курс се проведоха поотделно в основните университети в България с изучаване на специалност „Архитектура“.

 

 

Темите в конкурса са съвременен отзвук на търсенията в световната архитектурна практика – разработване на концепции за: хотел, еднофамилна къща, офис сграда, съживяване на изоставена градска тъкан в Париж, небостъргач в Ню Йорк, трансформиране на индустриални сгради в жилищна зона в Нотингам, училище на бъдещето в горещ климат в турския град  Газиантеп, жилищна архитектура в студен климат в столицата на Казахстан - Астана, и създаване на общност в Брест, Беларус –  за да се стигне до заданието през 2017 г. за „Обновяване на жилищна група” в Мадрид, Испания. Задачата е архитектурно предизвикателство, целящо обновяване на група от две типови четириетажни жилищни сгради, част от зона, изградена по време на индустриализацията на испанската столица – идеен проект с реалистичен характер и повишени изисквания за функционална, икономическа и екологична целесъобразност, както и за техническа изпълнимост на решението. Конкурсната задача е възможност за участниците да предложат решение, което да послужи за „модел” при реновирането на съществуващите сгради в града. Обект на подробна архитектурна разработка е една типова многофункционална жилищна сграда, която е необходимо да отговори на концепцията за „Изовер Мулти-Комфортна Къща” – идея, базирана върху принципите за „пасивно” строителство и осигуряване на оптимален жизнен комфорт.

 

Проектите на участниците в националния етап на конкурса бяха оценени от жури в състав:

проф. д-р арх. Боряна Генова – дългогодишен преподавател към катедра „Жилищни сгради” в УАСГ, гр. София

проф. д-р арх. Борислав Борисов – ректор на ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София

арх. Жулиан Начев - eдин от първите в България, сертифицирани проектанти на пасивни сгради от Пасивхаус институт в Дармщадт Германия. Експерт в областта на устойчивата архитектура, зелените технологии в строителството и енергийната ефективност с 3 реализирани пасивни сгради в град Варна, възпитаник на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

арх. Богдан Радичев, арх. Радослав Тодоров и арх. Росен Йорданов – екипът, спечелил 1-ва награда в международния етап на конкурса през 2016г.

инж. Димитър Пенев – управител на „Сен Гобен Констракшън Продъктс“ - България, направления Изовер и Ригипс.

 

 

Проектът „Зелената къща” на студентите на Варненския свободен университет, спечелил първото място, награден фонд от 1000 лв., както и право да представя България в международния финал в Мадрид, се отличи със запомняща се идея, съчетаваща модерен подход в третирането на обемно – пространственото архитектурно решение и традиционни мотиви, характерни за архитектурния, историческия, природния и социалния контекст на града.

 

 

 

Проектът „Зелената къща” на студентите на Варненския свободен университет, спечелил първото място, награден фонд от 1000 лв., както и право да представя България в международния финал в Мадрид, се отличи със запомняща се идея, съчетаваща модерен подход в третирането на обемно – пространственото архитектурно решение и традиционни мотиви, характерни за архитектурния, историческия, природния и социалния контекст на града.

 

Градоустройствената идея следва идеята на градската управа за създаване на зелени масиви и на микро ниво се изразява в органични паркови пространства, докато складовите пространства са вкопани на ниво сутерен. Слънцезащитата е решена чрез тераси, образуващи характера на фасадите. Представена е вентилационна схема и възможност за използване на възобновяема енергия чрез фотоволтаични модули върху скатните покриви на сградите, както и интегриране на допълнително иновативно фасадно решение за генериране на енергия.

 

 

2-ро място: награден фонд от 600 лв. и право да представя България в международния финал в Мадрид спечели проекта на Деница Чавдарова и Хасан Хасанов, студенти V курс във ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София. Проектът се отличи със запомняващо се обемно-пространствено решение с много богата пластика и характерни архитектурни композиционни похвати като: ритъм, членене, контраст и др. Съвременната визия на решението е подсилено и от затварянето на вътрешния двор чрез два контрастни обема, съдържащи детска градина и „медиатека” . Фасадните решения изпъкват със своето многообразие, характерен композиционен облик и хармонично цветово решение. Складовите пространства са обособени в близост до жилищните единици и решението им е икономически целесъобразно и лесно изпълнимо. Представени са технически схеми и детайли. Графичният „изказ” е на добро ниво.

 

3-то място: награден фонд от 300 лв. и право да представя България в международния финал в Мадрид спечели проектът на Александрина Александрова, студент VI курс в НБУ, гр. София.  Проектът, озаглавен „Игра на светлосенки” акцентира върху задълбоченото изследване на климата и посоката на слънчевите лъчи, проявено в динамична фасадна структура, създаваща характерен образ на обновените сгради и осъществяваща защита от горещото лятно слънце. Посредством компютърна анимация е анализиран пътя на слънцето в различни часове на денонощието, както и в различни дни от годината. Новопроектираният етаж е решен на принципа на контраста и предлага по-висок стандарт на жилищно обитаване. Авторът на проекта представи отлично разработката – с ясен и спокоен изказ, спазвайки регламентираното време от 5 минути, предоставено за всяка презентация.

 

Всички участници показаха добро ниво, представиха се сравнително равностойно,  давайки възможност на журито и публиката да открият положителни посоки на мислене в работата на всеки един проектен екип и получиха почетни грамоти за участие.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия