Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Курс в подкрепа на устойчивото и интелигентно развитие на българските общини

 

Курс за допълнително обучение на кметове и представители на общински и областни администрации от Североизточен район - „Инструменти за общинско управление“ ще се проведе от 11-ти до 12-ти май 2017 г. в хотел „Лагуна Гардън“, курортен комплекс „Албена“. Събитието е организирано от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и Института за интегрирано управление на общините. В него ще вземат участие кметове и представители на общински и областни администрации от областите Добрич и Силистра.

 

Институт за интегрирано управление на общините бе създаден във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ в края на месец октомври 2016 г. Мисията му е да съдейства за устойчивото и интелигентно развитие на общините, като подготвя кадри за тяхното управление, развива научните изследвания, предприемачеството и иновациите в съответствие с концепцията „Smart City”.

 

 

Институтът предоставя специализирано обучение за кадрите, свързани с управлението на общините. Част от дейността му е курса за допълнително обучение на кметове, заместник кметове, председатели на общински съвети и служители в общините и областните администрации от Североизточен район.

Форумът ще бъде открит от ректора на Варненски свободен университет проф. д.пс.н. Галя Герчева. На него ще присъства и областният управител на област Добрич г-жа Детелина Николова, която ще представи лекция на тема „Комитетът на регионите – механизъм на европейската политика за развитие на регионите“.

Темите на обучението са свързани с интегрираното общинско управление.

В програмата са включени 3 панела:

  • Предизвикателства пред интегрираното общинско управление с модератор – чл.-кор. проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев, Директор на Института за интегрирано управление на общините. Като лектори в панела ще участват Ирена Николова – експерт от Министерски съвет и д-р Петер Харолд, главен изпълнителен директор на ХИПО НОЕ ГРУП, Австрия, областният управител на Добрич г-жа Детелина Николова и Петко Добрев – доскорошният областен управител на Силистренска област.
  • Компоненти на интегрираното общинско управление с лектори: чл.-кор. проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев, г-жа Нина Станчева, кмет на община Каварна и арх. Петър Диков.
  • Нови инструменти за подпомагане на общинското управление с модератор доц. д-р Георги Калагларски, преподавател във Варненския свободен университет. Лектори в панела ще бъдат арх. Белин Моллов по темата „Европейско териториално сътрудничество“ и доц. д-р Галина Момчева, ръководител на катедра „Информатика и икономика“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, която ще представи инструменти за онлайн позициониране на общините и бизнеса.

 

 

Програма

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия