Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет - организатор на VIII-та Международна конференция по архитектура и строителство ArCivE 2017

 

 

VIII-та международна конференция по архитектура и строителство ArCivE 2017 се открива на 1 юни 2017 г. от 10:30 ч. в зала 1 на Учебно-спортния комплекс на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Събитието е под патронажа на Президентa на университета проф. д.ик.н. Анна Недялкова.

Традиционният форум е широка платформа за обмен на идеи и популяризиране на добри практики в областта на архитектурата и строителното инженерство.

Докладите в конференцията ще представят връзката между образованието и бизнеса, което е основа за развитието на успешни проекти и обучението на специалисти, отговарящи на потребностите на пазара на труда. Те са организирани в три основни секции: „Архитектура“, „Строителни конструкции, материали и технлогии“, „Строителни материали и технологии“ и „Техника на безопасност“.

Сред темите, които ще бъдат представени са „Устойчиво  строителство с принос за устойчиво   развитие“; „Териториално устройство и градоустройство или пространствено планиране и урбанизъм?“;  „Социо-културното поведение като фактор за устойчива ревитализация на междублоковите пространства в панелните комплекси“; „Знакова интерпретация на продуктите на дизайна изпълнени от вторични материали“; „Осигуряване на топлинен комфорт на обитаване в съществуваща обществена сграда при нисък енергиен разход“, „Дизайн мениджмънт в архитектурата и строителството“ и др.

В рамките на Конференцията ще се проведат студентска научна сесия и научно-практически семинари на тема: „Иновативни технологии и материали за пътното строителство“ и „Устойчиво строителство за устойчиво бъдеще”.

Пълната програма на форума, можете да видите тук.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия