Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

При огромен интерес стартира майсторският клас "Международни отношения и информационни политики"

 

Повече от 100 студенти и преподаватели от 9 български университета и представители на различни сфери на бизнеса и обществения живот се включиха в майсторския клас "Международни отношения и информационни политики" с лектор проф. д.ист.н. Евгений Михайлович Кожокин, заместник-ректор на Московския държавен институт за международни отношения.

 

 

От името на академичното ръководство на Варненския свободен университет форумът беше открит от заместник-ректорът по научно-изследователска дейност проф. д-р Павел Павлов.

 

 

Темите подбрани от Варненския свободен университет са сложни и интересни, коментира лекторът проф. Кожокин. Той сподели удовлетворението си от посещението си във Варненския свободен университет и големия интерес към организирания майсторски клас.

 

 

Майсторският клас стартира с темата „Сблъсък на цивилизациите и национална идентичност“. Проф. Кожокин говори за миналото и настоящето, за промяната на масовото съзнание и различните гледни точки – на политолози, социолози и историци, както и за предизвикателствата на новите технологии. Според него днес ние сме заложници на информационното пространство и се подчиняваме на глобалните информационни ресурси, което в известен смисъл води до загуба на национална идентичност.

 

 

Лекторът се спря и на различните концепции за понятието „цивилизация“. В рамките на събитието, което ще продължи до 2 юни ще бъдат разгледани теми свързани с миграционните и демографски процеси в Европа и Евразия, тероризмът и ислямската революция, както и проблемите на съвременния либерализъм.

 

 

Кожокин е едно от популярните имена в Русия. Освен професор, доктор на историческите науки, заместник-ректор на Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО), член на Комитета на Върховния съвет по въпросите на отбраната и сигурността и на Конституционната комисия на Руската федерация, Кожокин е писател, режисьор и продуцент. През 2016 г. излиза документалният му филм „Руснаци и грузинци“, който участниците в майсторския клас и гостите на Варненския свободен университет могат да видят на 2 юни в Аула Максима след публичната лекция на проф. Кожокин на тема: „Приоритети на външната политика на Русия“.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия