Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет се превърна в средище на архитектурната и строителната мисъл

 

При огромен интерес на строителната и архитектурна гилдия на 1 юни 2017 г., бе открита VIII-та международна конференция по архитектура и строителство ArCivE 2017, организирана от  Архитектурния факултет на Варненския свободен университет. Официалният старт на събитието бе даден от заместник-ректора по научно-изследователската дейност на ВСУ „Черноризец Храбър” – проф. д-р Павел Павлов.

 

 

На форума присъстваха г-н Яни Янев – вицепрезидент на Варненския свободен университет, акад. Ячко Иванов – председател на Научно-техническия съюз по строителство в България (НТССБ), проф. д-р арх. Борислав Борисов – ректор на Висшето строително училища „Любен Каравелов“, старши комисар Красимир Шотаров – директор на дирекция „Оперативни дейности” при ГДПБЗН-МВР, арх. Виктор Бузев – главен архитект на община Варна, доц. Розалина Димова – Зам. председател на УС на Териториалната организация на научно-техническите съюзи във Варна, представители на фирми и съсловни организации в областта на архитектурата и строителството, учени, преподаватели и студенти. 

 

 

След напрегнатия работен ден в секциите, в приятелска атмосфера, участниците размениха мисли и идеи. Учредена бе и специално стипендия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) за студенти с високи постижения.

 

 

Вторият ден на Конференцията започна със Студентска научна сесия в нея бяха представени 8 студентски доклада на изключително високо професионално ниво.  В рамките на сесията бяха отличени докладите на Георги Василев, студент трети курс в специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ – „Аварийно укрепване на храм „Св. Св. Кирил и Методий в гр. Бургас“ и на Стефан Василев, студент четвърти курс в специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ на тема – „Подводно полагане на PVC геокомпозит по водния откос на язовир „Студена“.

 

 

Конференцията продължи с научно-практически семинар на тема „Устойчиво строителство за устойчиво бъдеще“. В него взеха участие представители на фирмите „Девня цимент“, „KNAUF”, “MAPAI” и “Ecophon” – партньори на Архитектурния факултет на Варненския свободен университет.

 

 

VIII-та международна конференция по архитектура и строителство ArCivE 2017 беше закрита с официално връчване на грамоти и сертификати на участниците.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия