Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

216 абсолвенти получиха своите дипломи по време на тържествената промоция на факултет „Международна икономика и администрация“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

 

216 абсолвенти от бакалавърските и магистърските програми на факултет „Международна икономика и администрация“ успешно завършиха своето обучение.

 

 

Дипломите си получиха 132 бакалаври от специалностите „Бизнес администрация“, „Публична администрация“, „Международен маркетинг“, „Стопанско управление“, „Финанси и счетоводство“, „Икономика“, „Международни икономически отношения“, „Международни отношения“, „Международни отношения и право“, „Политология и журналистика“ и „Информатика“. От тях 23 са дипломантите, постигнали отлични резултати по време на своето обучение.

 

 

56 са отличниците сред завършилите 84 магистри от специалностите „Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС“, „Управление на международни бизнес проекти“, „Лидерство в глобална среда“,  „Администрация и право“, „Европейска администрация и мениджмънт“, „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“, „Финанси и счетоводство“, „Финансов одит“, „Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата“, „Уеб дизайн“, „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“, „Софтуерно инженерство“, „Киберсигурност“,  „Международна политика и сигурност“, „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“, „Международни финанси“ и „Счетоводство и контрол“.

 

 

Своите дипломи получиха и четирима студенти от университета Санда в Шанхай и Далиански университет на националностите, които се обучаваха в магистърската програма „Управление на международни бизнес проекти“. Сред завършилите магистранти е и възпитаничка на Владимировски държавен университет, която се обучава във Варненския свободен университет със стипендия, отпусната от президента на Руската федерация Владимир Путин.

Деканът на факултет „Международна икономика и администрация“ доц. д-р Елеонора Танкова пожела успех на абсолвентите и благодари на преподавателите и членовете на академичната администрация, които приемат своята работа като кауза.

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия