Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Стартира лятната научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет

 

Официално започна работата си традиционната Лятна научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет. Събитието се провежда за осма поредна година и представя актуална научна проблематика в областта на психологията, правото и сигурността.

 

 

В лятната научна сесия са включени повече от 150 доклада. Участници са учени от 8 държави – Гърция, Израел, Сърбия, Руската федерация, Казахстан, Полша, Украйна и България. Участниците от българска страна са представители на 11 университета и научни институти – Българската академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Русенския университет „Ангел Кънчев“, Икономически университет – Варна, Медицински университет – Варна, Нов български университет, Университета по библиотекознание и информационни технологии в София, Академията на МВР, Югозападния университет "Неофит Рилски" и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

 

 

„Това без съмнение е респектиращо доказателство за усилията, които Варненският свободен университет полага за развитието на правните науки, психологията и сигурността и за популяризиране на постиженията на български и чуждестранни учени“, посочи в приветствието си при откриване на форума вицепрезидентът на ВСУ „Черноризец Храбър“ - доц. д-р Красимир Недялков.

 

 

Ректорът на Варненския свободен университет проф. д.пс.н Галя Герчева коментира, че подобен род събития, в които се споделят научни постижения и опит са сред най-значимите в една научна общност. Тя отправи предизвикателство към представителите на трите научни области – юридическите науки, сигурността и психологията, които да влязат в своеобразно съревнование.

 

 

От името на кмета на община Варна – г-н Иван Портних приветствие към участниците в Лятната научна сесия поднесе заместник-кметът на общината г-н Пейчо Пейчев. Той изрази увереност, че темите, които ще бъдат разгледани в рамките на двете конференции ще намерят своето отражение в обществения живот.

 

Лятната научна сесия започна с три пленарни доклада. Деканът на юридическия факултет на Варненския свободен университет проф. д-р Петър Христов представи доклад на тема „Съвременни имплементации на правото на сигурност”. Проф. Христов коментира широк кръг от теми, като разгледа сигурността като синергия между правото и психологията, спря се на сблъсъка на ценности между протестантството и ортодоксалното християнство и различните дефиниции за сигурност в контекста на „етатизма“ и други съвременни теории.

 

Вторият пленарен доклад на проф. д-р Емил Константинов – „Право на самоопределение и сигурност“ представи два основни аспекта, свързани с правната сила на съдържанието на правото на самоопределение и правото на самоопределение и въпросите за националната сигурност на България. Проф. Константинов говори за противопоставянето на двата фундаментални принципа, каквито са принципа на суверенитет и правото на самоопределение.  

 

Третият пленарен доклад на психолога проф. д-р Людмил Георгиев на тема „Религиозният реваншизъм на историята днес“ представи психологическата парадигма  - „Критическа психология“, върху която ученият работи през последните 20 години.

 

 

 „Илюзия е да си мислим, че е възможно само едно единствено психологическо познание, което на свой ред да си въобразява, че е в състояние да опознава същности и да се опитва да предлага универсални модели на човешките психични факти“, категоричен е проф. Георгиев. Той коментира феномена на глобално религиозно възраждане, като съпротива и опозиция на западната идеологема за глобализацията.

Лятната научна сесия продължава с двете конференции „Правото на сигурност” и „Приложна психология - възможности и перспективи”. В рамките на форума ще се проведе и майсторски клас на доц. д-р Анна Штрахова от Южно-Уралския държавен университет в  гр. Челябинск: „Психика и тяло - – клинични и консултативни аспекти“.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия