Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти от ВСУ “Черноризец Храбър” посетиха основните европейски институции в Брюксел

 

В продължение на една седмица, студенти от магистърските програми по управление на проекти във Варненския свободен университет се запознаха с работата на Европейските институции. В периода 18.06. 2017 г. - 26.06.2017 г. студентите участваха в специално подготвен за тях обучителен курс в най-новата сграда на Европейската комисия - Генерална дирекция „Комуникации” и департамент „Кариери в ЕС“.

 

 

Студентската група се запозна и с работата на Европейския парламент и участва в дискусия за българското присъствие в Европарламента. Стажантите изслушаха лекции за възможностите пред България за привличане на средства по структурните фондове и взеха участие в дискусия за работата на Съвета на Европейския съюз за бъдещите промени в управлението на съюза. 

 

Варненският свободен университет е единственият в България, който организира стаж в Брюксел за специалисти с професионални интереси в управлението на проекти.

 

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия