Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет разкри Изнесен център за кариерно консултиране и кандидатстудентски прием в Димитровград

 

На съвместна пресконференция днес, кметът на община Димитровград Иво Димов и ректорът на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" проф. д.пс.н. Галя Герчева обявиха откриването на приемна за кандидат-студенти на университета в Димитровград. Приемната се намира в сградата на туристическо дружество „Хеброс” на ул. "Канзинцбарцика” № 8 в града.

 

 Снимка: izvestnik.info

 

Инициативата е резултат от сключен меморандум за партньорство между общината и ВСУ "Черноризец Храбър".

 

Снимки: dgnews.eu

 

Градоначалникът заяви, че това е първа крачка в по-тясно двустранно партньорство и перспектива за разкриване на филиал на висшето училище. "Процедурата е доста тромава и често отнема немалко време. Включително минава одобрение на ресорните комисии към Народното събрание. За реализиране на идеята в пълнота обаче, е нужно налице да бъдат и необходимите предпоставки и интерес от страна на бъдещи студенти", отчете кметът.

 

 

 

В рамките на пресконференцията ректорът на Варненския свободен университет проф. д.пс.н. Галя Герчева представи възможностите за обучение, които висшето училище предлага за успешна реализация на младите хора от региона.

Тя очерта конкурентните предимства на университета, утвърдени през последните 25 години - авторитетни национални и европейски акредитации, сертификация по ISO, обучение, ориентирано към потребностите на студентите и нуждите на бизнеса.

Над 1000 са възпитаниците на Варненския свободен университет от региона, посочи проф. Герчева.

 

 

 Деканът на факултет Международна икономика и администрация доц. д-р Елеонора Танкова представи разнообразието от гъвкави учебни форми и специалности. Тя коментира тенденциите в развитието на икономиката и  навлизането на новите технологии във всички сфери. Ето защо в портфолиото на университета присъстват специалности като бакалавърска програма "Дигитална икономика" и магистърска програма по дигитален маркетинг и уеб дизайн.

 

 

 

 

 Деканът на Юридическия факултет проф. д-р Петър Христов коментира водещата роля на университета в обучението в областта на националната сигурност, противодействието на престъпността и психологията.

Дейността на Центъра за професионално обучение към ВСУ "Черноризец Храбър" представи заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Валери Стоянов. Центърът предлага обучение по 40 специалности от 26 професии, както и възможности за валидиране на знания и умения, придобити по неформален път.

 

 

 

От 17:30 часа в зала „Гросето” в общината се проведе и среща с възпитаници на Варненския свободен университет от региона. В рамките на срещата в присъствието на  ректора на университета проф.д.пс.н. Галя Герчева, заместник-ректора проф. д-р Валери Стоянов и деканите на юридическия факултет проф.д-р Петър Христов и на факулте Международна икономика и администрация – доц. д-р Елеонора Танкова бе учреден Алумни комитет.

 

 

Ролята на алумни комитета е да поддържа постоянна жива връзка между университета и неговите бивши студенти. „Системата алумни дава възможност да се обменя информация между университета и възпитаниците му в делови, професионален и чисто човешки план. Подобни общности вече са сформирани в Силистра, София, Благоевград, Враца, Стара Загора, Сливен, Бургас и др. Този комитет ще бъде и в основата на съвместния проект, който стартираме с община Димитровград и откриването на приемна на Варненския свободен университет тук.”, сподели проф. Христов. Алумни комитетът е също място за обмяна на идеи и провеждането на съвместни инициативи и чествания. Общността спомага за получаването на актуална информация за обученията и програмите, които ВСУ „Черноризец Храбър“ предлага за доусъвършенстване и надграждане на знания и компетенции.

 

 

На срещата присъстваха юристи, икономисти, психолози, и завършили други специалности на университета. Сред възпитаниците на ВСУ се оказаха зам.-кметът на Димитровград Светослав Стойков, зам.-председателят на Общинския съвет Юлиян Семерджиев, началникът на Областната дирекция на полицията в Хасково Ангел Цанков, представители на бизнеса, социални работници и др.

 

През септември или октомври ще се организира втора среща, на която ще се избере и ръководство на алумни комитета в Димитровград. Планирана е и среща с представители на бизнеса от региона, за да се идентифицират нуждите от специализирани обучения.

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия