Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

С тържествена церемония беше открита новата учебна година във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър"

 

 

С тържествена церемония беше открита новата учебна 2017/2018 година във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

 

 

Тазгодишната церемония бе съпроводена и от връчването на почетното звание „доктор хонорис кауза“ на датския архитект и урбанист проф. арх. Ян Геел.

 

 

Сред официалните гости на събитието бяха областният управител г-н Стоян Пасев, зам.-кметът на община Варна г-н Пейчо Пейчев, главният архитект на общината арх. Виктор Бузев, кметът на район „Младост“ – г-н Христо Христов, почетният консул на Индонезия в България – г-н Красимир Симов, председателят на Апелативния съд във Варна - г-жа Ванухи Аракелян, председателят на Българската морска камара – к.д.п. Богдан Богданов, зам.-ректорът на Технически университет – Варна доц. д .н. Тошко Петров,родители, приятели и партньори на Варненския свободен университет.

 

 

„Днешният ден ни кара да се чувстваме отговорни, защото  приемаме ангажимента за обучение на нашите възпитаници и формирането на професионални умения и компетенции, които биха им гарантирали успешна реализация.“, отбеляза ректорът на Варненския свободен университет проф. д.пс.н. Галя Герчева.

 

 

В словото си президентът на университета проф. д.ик.н. Анна Недялкова подчерта, че въпреки тежките предизвикателства на времето, в което живеем, ние държим в ръцете си най-силното оръжие – оръжието на знанието и духа. „Искам да се обърна първо към нашите преподаватели и да им дам увереност в това, че тази институция, посветена на своята мисия, на своята нова парадигма за развитие ще направи всичко възможно, за да подпомогне техните усилия за успешна подготовка на новите хора за новите работни места с нови знания и умения.“ На студентите проф. Недялкова пожела да бъдат успешни и високо устремени към големите си цели.

 

 

Проф. Недялкова връчи студентските книжки и удостоверенията на дванадесетте лауреати на Стипендиантската програма на Варненския свободен университет „Аз ще уча и ще успея в България“. Специален подарък за стипендиантите бе книгата на проф. арх. Ян Геел „Градове за хората“.

От името на стипендиантите първокурсничката от специалност „Право“ Нели Георгиева пожела на всички успешна учебна година. „Днес е специален ден за всички, среща на доверието и надеждата. Доверието като избор, направен от студентите и готовността на преподавателите да предадат своя опит и познания. Надеждата е, че по пътя към познанието, всеки от нас ще усъвършенства себе си, ще общува съзидателно, ще надгражда всяка стъпка, постигната с труд. Надеждата е част от успеха, а успехът на всеки студент е успехът на неговите преподаватели. Успехът на реализирания човек е успех на учебното заведение, в което е получил необходимата подготовка“.

 

 

Първокурсничката Нели Георгиева, благодари за изключително ценния подарък – книгата на проф. Ян Геел, която ще бъде полезна не само за студентите от специалност „Архитектура“, но и за „всички нас, които много ми се иска до определя като лидерите на утрешния ден“, подчерта тя и пожела всички заедно – студенти и преподаватели да бъдат носители на нови послания като приемственост и градивност.

 

 

Приветствие по повод началото на учебната година от името на Еразъм-студентите поднесе Карл-Йохан Якобсън, студент от Swedish Defence University. Той коментира избора си да изучава информатика във Варненския свободен университет и пожела на всички успешна учебна година.

В 25-годишната история на Варненския свободен университет удостояването с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на личности със значим принос, както в неговото развитие, така и в обществения, научния и икономическия живот е традиция. По време на тържествената церемония за откриването на новата академична година с това звание беше удостоен проф. арх. Ян Геел.

 

 

На свое заседание с протокол № 1 от 25 август 2017 г., на основание член 60, ал.1 от ЗВО, Академичният съвет на Варненския свободен университет взе решение да присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза” на проф. арх. Ян Геел, датски архитект и урбанист за приноса му в утвърждаване на концепцията за повишаване качеството на живот в съвременните градове чрез използване на публичните пространства за създаването на иновативна среда за обучение на бъдещите архитекти и строителни инженери, както и за развитие и популяризиране на студентската лаборатория на ВСУ „Черноризец Храбър“ – „Варна – град за хората“.

 

 

„На първо място бих искал да изкажа моите най-дълбоки благодарности към президента на Варненския свободен университети ръководството за поканата към мен и за това изключително високо звание, което ми беше връчено.“, кdза в академичното си слово „доктор хонорис кауза“ проф. арх. Ян Геел.  Той говори за красотата на  професията „архитект“ и за това, какво представлява тя за самия него. „Като архитект можеш да правиш фантастични неща за обикновените хора във всички краища на света“, сподели арх. Геел. Той завърши речта си с послание към студентите и към университета: „На студентите искам да кажа – никога не работете само за себе си, работете за себе си и за общността, в която живеете и за средата, в която се развивате. Посланието ми към университета е винаги да работите в рамките на вашата общност за подобряване на общата среда, в която  живеете, за да правите нещата все по-добри. Пожелавам на всички много успешна академична година.“

 

 

„Това е един изключително модерен университет, не само на национално, но и на международно ниво. Благодаря на всички, че сте избрали именно този университет, това не е случайно и аз съм горд, че съм областен управител именно на този проспериращ регион“, сподели в приветствените си думи областният управител на Варненски област г-н Стоян Пасев.

 

 

От името на кмета на община Варна Иван Портних, зам.-кметът г-н Пейчо Печев изказа благодарността на община Варна за съвместните усилия и дейности, които двете институции реализират като партньори.

По-късно през деня Президентът проф. д.ик.н. Анна Недялкова, Ректорът проф. д.пс.н Галя Герчева и новият доктор хонорис кауза на Варненския свободен университет бяха приети лично от кмета на община Варна г-н Иван Портних.

 

 

На работната среща присъстваха главният архитект на общината арх. Виктор Бузев и деканът на Архитектурния факултет на Варненския свободен университет чл.-кор. проф. д.арх. н. арх. Атанас Ковачев. На нея бяха обсъдени възможностите за разширяване на партньорството между двете институции, както и за реализирането на създадените проекти от студентската лаборатория „Варно – град за хората“.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия