Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

„Професия „продуцент“ - умения, талант и предприемачески дух”

 

С публичната лекция на собственика и изпълнителен директор на продуцентска къща “ДРИЙМ ТИЙМ ПРАДАКШЪНС” АД „Професия „продуцент“ - умения, талант и предприемачески дух” беше дадено началото на обучението в магистърската програма „Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство”наВарненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

 

 

В рамките на лекцията Евтим Милошев запозна широката аудитория с професията на продуцента и нужните знания, умения и талант. Вярвайте на мечтите си! - така се обърна към присъстващите в залата един от най-успешните български продуценти. Тази среща за мен е специална, защото нашето общуване има смисъл и послание, сподели още той.

 

 

В представите на хората продуцентската професия се свързва с успеха, но зад този успех се крие сериозен труд, категоричен е Евтим Милошев. Според него продуцентът трябва да разбира от финанси, да може да управлява хора, да бъде и малко психолог, за да работи успешно с егото на талантите. Той е един вид краен авторитет, който обединява и управлява всички творчески и нетворчески процеси.

 

 

Милошев коментира и дефицитите в правната рамка, свързани с продуцентската професия. Понятието „продуцент“ се появява за пръв път в българското законодателство през 1993 г., през 2000 г. се появява и понятието „филмов продуцент“, но като цяло представеното в законодателството понятие „продуцент” е много общо. Липсват дефиниции за видовете продуцентство, което създава предпоставки за несигурност в правния статут на продуцентите.

 

 

Лекторът отговори на въпросите на аудиторията и коментира още различните етапи на реализация на аудио-визуално съдържание, уменията, които създават нови бизнес модели, смелостта да си „пионер“ в това, което правиш и да вярваш на мечтите си, въпреки средата и въпреки обстоятелствата.

Намерих смисъл в поканата на Варненския свободен университет, защото това е двустранно общуване и ако аз мога да ви създам мотивация, желание или интерес, утре ще има подготвени хора, с които да работя.

В рамките на публичната лекция на Евтим Милошев стана ясно, че средствата, предвидени за участието му като лектор ще бъдат дарени за две стипендии за обучение в магистърската програма „Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство“, където от тази учебна година той е преподавател по дисциплината „Подуцентство“.

Желаещите да кандидатстват за стипендия трябва да имат отличен успех от завършена предходна бакалавърска или магистърска степен и да подготвят мотивационно писмо, което да изпратят на имейл:info@vfu.bg до 15 декември 2017 г.

 

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия