Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Във Варненския свободен университет се проведе майсторски клас „Изкуството на публичната реч“

 

Текст и снимки:   Силвия Йорданова, студентка в магистърска програма „Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата“

 

На 25 и 26 ноември, във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ се проведе майсторски клас „Изкуството на публичната реч“, воден от д-р Лора Мутишева  -  преподавател в НАТФИЗ и актриса в театър „София“.

 

 

Увлекателно поднесената от нея материя и същност на вербална, невербална комуникация и начините за успешно говорене пред публика, ангажира вниманието на  всички участници. Езикът на тялото, жестовете, техниката на говора, гласът като продължение на тялото в пространството, бяха само някои от представените в три модула теми, а участието на аудиторията в ролеви игри и индивидуални упражнения, направи този майсторски клас изключително интересен и полезен за всички.

 

 

Всеки един от трите модула завърши с дискусия, в която участниците имаха възможност да задават въпроси, да анализират и обсъждат наученото.

 

 

В майсторския клас взеха участие повече от 60 души, предимно студенти от магистърските програми „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“, „Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата“ и „Управление на културния туризъм“ във Варненския свободен университет, присъстваха и студенти от специалностите „Психология“ и „Право“, както и външни участници.

Майсторският клас беше закрит с благодарствените думи на доц. д-р Георги Калагларски към д-р Лора Мутишева и с връчване на сертификати на всички участници.

 


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия