Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Обществен отчет на изпълнението на проекта за гражданско наблюдение върху работата на Апелативен съд - Варна

 

Общественият отчет на изпълнението на проекта за гражданско наблюдение върху работата на Апелативен съд – Варна ще бъде представен на пресконференция на  30 ноември, от 11:30 часа в заседателната зала на съда.

 

Проектът се реализира в резултат на подписания преди година Меморандумзасътрудничество и партньорствомежду Апелативен съд – Варна, Икономически университет и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.

 

Партньорството между трите институции позволи гражданско наблюдение върху всички категории дела, разглеждани в Апелативен съд – Варна. То се осъществи от студенти от двата университета, по методика, създадена специално за целите на проекта и чрез универсални карти за наблюдение. Целта на проекта е да се активира ресурса на академичната общност във Варна и да се създадат условия за повишаване на обществената осведоменост за съдебните процедури.

 

Студенти от всички специалности на двете висши училища спазваха единствено принципа на „внезапност”. Без предварителен график влизаха в наказателни, граждански и търговски дела, разглеждани от Апелативен съд – Варна, за да наблюдават следните показатели :

  • Публичност и прозрачност на съдебните процедури;
  • Разбираемост на съдебните процедури;
  • Етично поведение на магистратите;
  • Достъпност до съдебната среда;
  • Ефективност на електронните услуги.

 

В пресконференцията за представяне на резултатите, постигнати при изпълнението на проекта за гражданско наблюдение върху работата на Апелативен съд – Варна ще вземат участие председателят на съда Ванухи Аракелян, проф. д.пс.н. Галя Герчева – ректор на ВСУ „Черноризец Храбър“, деканът на Юридическия факултет – проф. д-р Петър Христов, доц. д-р Андрияна Андреева, ръководител  катедра „Правни науки“ в ИУ – Варна, както и съдията от Апелативен съд - Варна Росица Тончева, изготвила методиката и картите за наблюдение.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия