Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Световно известният урбанист проф. Ян Геел ще гостува отново във Варненския свободен университет

 

Семинар „Пешеходната среда в централните градски части“ ще се проведе от 26 до 28 февруари 2018. Лектор е световно известният датски архитект и урбанист – проф. арх. Ян Геел, удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Варненския свободен университет.

 

 

Проф. Геел е автор на монографиите „Градове за хората“, „Живот между сградите“, „Нови градски пространства“, „Публични пространства – обществен живот“ и др. Той е автор на проекти за подобряване на градската среда в Копенхаген, Стокхолм, Ротердам, Лондон, Аман, Малбърн, Сидни, Сан Франциско, Ню Йорк, Москва и др.

 

В рамките на обучителния семинар „Пешеходната среда в централните градски части“ е предвидена презентация на заместник-кмета на община Варна за предстоящите проекти в града. В събитието са включени теми, свързани с планирането на пешеходната среда в градовете, директно наблюдение върху съществуващата ситуация в централната градска част на Варна. Проф. Ян Геел ще запознае участниците с добри практики и изследвания на потенциала за подобряване на пешеходната среда и ще представи средствата за анализ на градските пространства. Форумът има за цел да синтезира конкретни проектни решения за естетизация на градската среда чрез създаване на публични пространства, адаптирани към потребностите на хората и да обсъди възможни решения за оптимизиране на пешеходната среда в централната градска част на Варна.

 

На 27 февруари (вторник) в 9:30 ч. официално ще бъде открита и залата „СТУДЕНТСКА ЛАБОРАТОРИЯ „ВАРНА – ГРАД ЗА ХОРАТА“ под патронажа на проф. арх. Ян Геел.

 

П Р О Г Р А М А  Н А  С Е М И Н А Р А 

 

26 февруари 2018г. (понеделник)

Подготвителен панел I.

Откриване на семинара и на Месеца на архитектурата

Модератор: арх. Христо Топчиев                                       

Място : Централна градска част

15:30-17:30

Запознаване и обход на централната градска част

          Района около ФКЦ

          Района около входа на Морската градина;

          Района по бул. „Княз Борис III“.

27 февруари 2018г. (вторник)

Основен панел II.

Откриване Студентска лаборатория „Варна – град за хората“

под патронажа на проф. арх. Ян Геел

Модератор: д-р арх. Младен Танов                                                              Място: зала 405

9:30 - 9:40

Откриване на основния панел на Студентската лаборатория „Ян Геел - Варна – град за хората“

9:40 - 10:30

Презентация на зам.-кмета г-н Пейчо Пейчев за предстоящите проекти на Община Варна

10:30 - 12:00

Презентация и дискусия на студентски проекти от лабораторията

          Ландшафтни проекти;

          Проекти за дизайн на табели за незрящи;

          Проектни решения и практики за централната пешеходна зона на Варна

Практически панел III.

Работна среща на тема „ПЕШЕХОДНАТА СРЕДА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ГРАДСКИ ЧАСТИ“

Модератор: арх. Петър Николов                                                                           Място:  УСК 1

13:30 - 15:00

Публична лекция и практическо обучение с проф. Ян Геел

-   анализ на наблюдаваните в предходния ден проблемни участъци от арх. Ян Геел;

-   преглед на снимков материал;

-   отбелязване на картов материал;

-   коментиране на добри практики и потенциал за подобряване на средата.

15:00 - 15:30

Кафе пауза

15:30 - 16:30

Дискусия по темата

16:30 - 17:00

Връчване на сертификатите, автографи и снимки с проф. Ян Геел

28 февруари 2018г. (сряда)

Заключителен панел III.

Закриване на семинара

Модератор: Проф. д.арх.н. Атанас Ковачев                                                     Място: УСК 1

9:00 - 10:30

Работна среща с проф. Ян Геел за развитието на централната градска част на Варна

-          методологията на анализа на градските пространства с примери за добри практики,приложими във Варна


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия