Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти обсъждаха измененията в гражданско-процесуалния кодекс (ГПК)

 

Публична лекция на тема „Общи насоки и изменения в ГПК ДВ бр. 86/ 2017г.“, с лектор Диана Митева – съдия в Окръжен съд – Варна се проведе на 13-ти април в учебно-спортния комплекс на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

 

 

Събитието събра над 70 студенти от всички курсове на специалност „Право”. Сред слушателите имаше и вече завършили и практикуващи възпитаници на специалността.

 

 

Съдия Митева въведе аудиторията по достъпен начин в тематиката, като поднесе информацията, обогатена с допълнителни разяснения за хода на законодателния процес, паралела между старите правни норми и техните изменения и отражението им в практиката.

 

 

Лекторът направи анализ на редица правни институти като връчване, срокове и тяхното изчисляване, разгледа измененията, свързани с делата за издръжка, за родителски права, за незаконно уволнение, държавните такси, както и новите положения в заповедното производство. Акцент беше поставен върху промените в нормите, регламентиращи касационното обжалване, новите възможности и недостатъци.

 

Публичната лекция провокира активна дискусия, в която студентите задаваха своите въпроси. Поради големия интерес от страна на бъдещите юристи, съдия Митева прие отново да се срещне като лектор със студентите, за да коментира изпълнителното производство.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия