Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Възпитаниците на Архитектурния факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" получиха своите дипломи на тържествена церемония

 

 

Бъдещите архитекти, строителни инженери, дизайнери и хореографи получиха дипломите си на тържествена церемония на 27 април във Варненския свободен университет. Но промоцията присъстваха заместник-ректора по учебната дейност проф. д.пс.н. Валери Стоянов, деканът на Архитектурния факултет и ръководител на катедра „Архитектура и урбанистика“ - чл.-кор. проф. д.арх.н. Атанас Ковачев, заместник-деканът на факултета – проф. д-р инж. Стефан Терзиев, доц. д-р инж. Милена Кичекова – ръководител на катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ и доц. д-р Капка Манасиева – ръководител на катедра „Изкуства“.

 

 

122-ма са абсолвентите от бакалавърските и магистърските програми на Архитектурния факултет, които завършиха успешно обучението си.

 

 

13 са дипломираните архитекти и дизайнери, възпитаници на катедра "Архитектура и урбанистика".

 

 

От катедра "Строителство на сгради и съоръжения" своите дипломи получиха 39 инженери в областите: строителни конструкции, пътно строителство, пожарна безопасност, водоснабдяване и канализация и съдебно-експертен инженеринг.

 

 

От катедра "Изкуства" бяха връчени дипломи на 24 млади хореографи и модни дизайнери.

 

 

37 от възпитаниците на факултета се дипломираха като магистри от програмите „Опазване на културното наследство“, „Водоснабдяване и канализация“, „Пътно строителство“, „Противопожарна техника и автоматика“, „Строителни конструкции“, „Строителен инженеринг“, „Сценични изкуства мениджмънт и продуцентство“ и „Хореографска режисура и артмениджмънт“.

 

 

37 от възпитаниците на Архитектурния факултет завършиха образованието си с отличен успех.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия