Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет стартира обучение "УПРАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“

Регламент 2016/679 представлява най-мащабната промяна в европейското законодателство за защита на личните данни. Влизащият в сила от 25 май 2018 г. нов регламент GDPR засяга всички публични и частни организации и физически лица.

В контекста на предстоящите промени Варненският свободен университет стартира обучение "УПРАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“.

 

 

Пълният курс но обучение се предлага под формата на специализация и е предназначен за желаещите да работят като длъжностни лица по защита на личните данни (Data Protection Officers - DPO). Курсът разглежда: правни, технически и практически аспекти от законовата уредба и е с продължителност 120 часа.

Обучението се спира подробно на Европейското законодателство в областта на защитата на личните данни, правата на субектите на данни, електронното управление в контекста на защита на данните, използването на данни за електронни услуги и оценката на риска.

 

Задължителна част от специализацията е изследователския стаж, който може да е индивидуален или групов по тема, избирана от курсистите.

Специализацията завършва със защита на дипломна работа, имаща за цел да покаже практическите познания на курсиста, придобити по време на курса.

 

 

За удобство на заинтересованите лица Варненският свободен университет предвижда и краткосрочни форми на обучение в областта на защитата на личните данни – двудневно обучение, подходящо за работещите в държавни и частни организации, опериращи с лични данни на клиенти и/или граждани и специализирани семинари по заявка под формата на  бизнес насочено консултиране, подходящо за мениджъри и собственици на компании.

 

 

Водещи лектори в представените обучения са проф. д-р Петър Христов – декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет и експерт в областта на защитата на националната сигурност, ас д-р Веселина Спасова  – специалист по информатика и компютърни науки и доц. д-р Драгомир Кръстев – специалист по международни отношения и право.

В обученията ще бъдат включени и външни експерти от практиката, имащи профил отговарящ на интересите и потребностите на обучаващите се.

Допълнителна информация, можете да откриете на специализираната страница на обученията http://dpo.vfu.bg/ .

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия