Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Дигитална икономика

Кое е общото между електронния бизнес, здравеопазването, социалните медии, сигурността на данните, туризма и инвестициите?  Днес всички и всичко е свързано от един общ принцип - този на дигиталната икономика!

 

Иновативната бакалавърска програма "Дигитална икономика" на Варненския свободен университет, гарантира хибридните знания, които днес са сред най-търсените! За да подобрим качеството си на живот, ние трябва да подобрим създаването и поддържането на всички услуги, осигуряващи стабилността и развитието ни на микро и макро ниво. 

 

Широкият профил на специалността дава възможност на студентите да придобият опит при вземане на нестандартни решения в условията на висококонкурентна икономика и бързоравиващ се дигитален бизнес, ориентирани към #предприемачеството, #НовитеТехнологии и сега възникващите @БизнесМодели, да прилагат иновативни ИТ решения, да създават и управляват успешни стартиращи бизнеси ...

 

Повече за специалността #ДигиталнаИкономика:

 

http://www.vfu.bg/ects_guide/files/sf/ba/di/di.html 

 

Освен обучението в бакалавърската програма, всички ученици, които имат познания в областта на икономиката, могат да се включат в сертификационната програма, която има за цел да валидира знанията и уменията им получени по време на обучението в училище или по време на извънкласни форми и дейности, включително по време на индивидуално, онлайн или самостоятелно обучение. Всичко за възможността да получите ECTS кредити за компетенциите си, които могат да предоставят както на ВСУ, така и на други университети в България и извън страната, можете да видите от тук:  https://goo.gl/3mOcwK 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия