Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Две дипломи за икономиката на бъдещето

През август 2016 беше подписано споразумение за партньорство между първия икономически университет в Русия – Руски икономически университет «Георгий Плеханов» и Варненския свободен университет «Черноризец Храбър».

 

 

Споразумението е подготвено по инициатива на Републиканския научно-изследователски институт за интелектуална собственост (РНИИИС) – единствената специализирана научна организация в областта на интелектуалната собственост в Русия и в страните от Евразийския икономически съюз, с подкрепата на Фондация „Устойчиво развитие за България”.

 

 

В рамките на споразумението още през учебната 2016/17 година стартира съвместно обучение на студенти в магистърската програма «Управление на комерсиализацията на интелектуалната собственост».

По време на обучението си студентите ще провеждат практики и стажове в български и руски центрове, работещи в областта на интелектуалната собственост, както и в Корпорацията за интелектуална собственост към РНИИИС. В края на обучението си те ще получат две дипломи – руска и европейска, а предвид потенциала за развитие на сътрудничеството с ООН и Сертификат от Световната академия за интелектуална собственост.

Целта на обучението в магистърската програма е подготовката на конкурентни кадри в една от най-търсените съвременни области, каквато е интелектуалната собственост.

През ноември двете партниращи висши училища предвиждат организирането на семинари и майсторски класове, като част от програмите за придобиване на допълнителна професионална квалификация, както и съвместно преподаване на базови дисциплини от специализациите по темите, свързани с интелектуалната собственост, в рамките на дистанционното обучение и международното иновационно сътрудничество между български и руски организации.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия