За ВСУ "Черноризец Храбър"

Изложба ще представи проекти по интериорен дизайн на студенти от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

Експозицията ще бъде открита на 16 април (сряда) от 18:00 часа в Дома на архитектите на ул. „Мусала“ 10 във Варна. В нея могат да бъдат видени разработки на студенти, сред които и проектите за интериор на главното фоайе и реконструкция на емблематичната за Варна Четвърта езикова гимназия, както и други дипломни проекти по интериорен дизайн.  

 От учебната 2014/2015 година  специалността „Дизайн“ във Варненския  свободен университет стартира с няколко  възможности за тясна специализация:    Дизайн за архитектурна среда, Интериорен  дизайн, Графичен дизайн и светлинен  дизайн.

 Учебният план на специалност "Дизайн" е  създаден с респект към традициите в  архитектурното и художественото обучение  и обогатен със специфичен подход,    обвързващ на всички елементи на дизайна,  подчинени на цялостната пространствена  концепция. Учебния процес се осъществява  в специализираните студия на университета  с помощта на 2D и 3D компютърни програми,  както и самостоятелна творческа работа.

 По време на обучението си студентите  придобиват знания и умения за иновативно  проектиране, комбинативно мислене,  комплексно композиране и усет към  колорита. Сред гост-преподавателите, които  участват в обучението по специалност  „Дизайн“ във Варненския свободен  университет са учени и творци от  реномирани европейски университети като Университетът по архитектура във Венеция (IUAV), Политехниката в Милано/ Италия, Училището по архитектура (School of Architecture) в Аликанте/ Испания, Московския архитектурен институт (МАРХИ)/ Русия и други партньорски университети. Студентите могат да разширят своя опит и чрез участие в програмата за студентска мобилност „Еразъм” с различни практики в партньорски университети в цяла Европа. Те имат възможност да създадат и свое конкурентно портфолио от сертификати за допълнителни професионални знания и умения, чрез участие в международни уъркшопове по устойчива архитектура, ландшафт и параметричен дизайн, в архитектурни конференции и международни пленери по актуални теми.by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия