За ВСУ "Черноризец Храбър"

За единадесета поредна година стартира обучението в магистърска програма "Управление на международни бизнес проекти"

За единадесета поредна година стартира обучението в магистърска програма "Управление на международни бизнес проекти"

 

Магистърската програма "Управление на международни бизнес проекти" се развива успешно вече 10 години. За първи път в България  се предлага обучение в магистърска степен, което проследява всички етапи на проектния мениджмънт и технологията за разработване на успешни проекти. В процеса на обучение са включени елементите на финансовия анализ и разработването на бюджет на проектно предложение.

Актуализираната учебна програма включва проучване на източниците за финансиране на българския бизнес в новия програмен период 2014-2020, с акцент върху малките и средни предприятия и инвестиционните проекти, както финансирането от структурни инструменти на ЕС и от фондове на Световна банка, ООН и международни донорски схеми и фондации.

 

През настоящата 2014/2015 учебна година в програмата са включени нови дисциплини по софтуерно управление, социални инструменти за бизнеса, онлайн финансов мениджмънт и др. Специално внимание е отделено на приложението на интелигентните технологии в процеса на управление и финансиране на международните проекти.

 

Включването на нови акценти в програмата води до актуализиране и на нейното наименование – „Електронен мениджмънт и финансиране на международни проекти“.

 

Магистърската програма е предназначена  за подготовка и обучение на ръководители и консултанти в областта на управлението и финансирането на международни бизнес проекти.

 

Обучението е в редовна, задочна и дистанционна форма в три семестъра, които се организират в рамките на една календарна година.

 

Обучението включва модули, които осигуряват знания и умения за успешно участие в съставяне и реализиране на регионални, национални и международни проекти.

 

Модулите съдържат практическа част, съобразена с действащи грантови схеми. И тази година програмата ще бъде реализирана с широко международно участие. Тя включва разработване на конкретни проектни предложения за кандидатстване за финансиране, както и провеждане на  практикуми в реална среда, стажове в страни от ЕС и в централните европейски институции в Брюксел, за които студентите получават допълнителни сертификати.

Успешно завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен магистър по бизнес администрация (MBA).

Атестация за успеха на магистърската програма е фактът, че над 90% от дипломираните студенти заемат мениджърски позиции, не само у нас, но и престижни европейски и международни организации.

 

 

 

 


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия