Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Нови възможности за реализация пред възпитаниците на магистърските програми „Дигитален маркетинг“ и „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“ на Варненския свободен университет

 

Официалният старт на инициативата „Лято на търсене“ на компанията „411 Маркетинг“ ЕООД бе даден във Варненския свободен университет.

 

411 Маркетинг“ е бързо развиваща се американска компания за дигитален маркетинг, основана през 2007 година. Фирмата е специализирана в управлението на онлайн присъствието на своите клиенти, чрез изготвяне на дизайн и оптимизация на фирмени сайтове, осъществяване на кампании за мобилен и онлайн маркетинг.

 

 

Пред студенти по информатика и компютърни науки и „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“ бяха представени възможностите за работа в кампанията, която открива двадесет и пет нови работни места за младежи на възраст до 29 години.

 

Дигиталният маркетинг е област, която се развива изключително динамично през последните години. Доказателство за това е и от бързата реализация на магистрите от програма „Дигитален маркетинг и уебдизайн“. В нея университетът си сътрудничи с бизнеса, чрез включването на експерти от практиката в процеса на обучение, стажове и наемане на работа. В реализацията на програмата участва ИКТ-Клъстер Варна, както и фирмите „1-stOnlineSolutions”, “411 Маркетинг”, MentorMate, SalesPromotions.

 

Комбинацията маркетинг, ИКТ-технологии позволява бързото навлизане в професията на хора, завършили не само информатика, но и специалности като икономика, управление, психология и други. Това е причината от тази година да бъде разкрита и нова магистърска програма „Дигитален маркетинг“, в професионално направление „Икономика“. Тя дава възможност за бърза реализация на изкушени от технологиите специалисти от различни специалности. Те ще изучават поведенческа икономика, уеб дизайн, дизайн на интеракциите с потребителя, планиране и осъществяване на онлайн маркетингови кампании, SEO, социално мрежови анализи и други модерни дисциплини.

 

Студентите от програмата участват и в редица проекти, като разработват анализи на онлайн позиционирането на градове и региони в България като туристически, индустриални или образователни центрове. Тези проекти разкриват допълнителни възможности за реализация и в публичния сектор.

 


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия