За ВСУ "Черноризец Храбър"

От най-ранна възраст децата трябва да се включват в обсъждането на семейния бюджет

От най-ранна възраст децата трябва да се включват в обсъждането на семейния бюджет, за да научат цената на парите и какво е финансова отговорност, коментира проф. д.ик.н. Анна Недялкова, президент на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ по време на конференцията „Финансово образование за устойчива икономика“, организирана от Bulgaria On Air, Investor.bg и Bloomberg Television. Тя допълни, че хората, които обучават младежите на финансова грамотност, трябва да са производителите на съответния финансов продукт. В същото време учениците трябва да се научат на разумно потребление.

Трябва ли държавата да координира финансово-то ограмотяване на обществото или това е работа на частния сектор – това коментираха експерти във втория панел от конференцията.

Според проучване, осъществено от Provident Financial Bulgaria и GFK за финансовата грамотност на българите, едва 25% от анкетираните се смятат за финансово грамотни, а близо половината запитани биха искали да знаят повече как да инвестират парите си. Около 66% от запитаните предпочитат фиксиран лихвен процент, но малко могат да обяснят какво е това.

Резултатите показват положителна тенденция – повечето българи биха искали да повишат финансовата си грамотност, съобщи Атила Хорват, изпълнителен директор на Provident Financial Bulgaria. Той заяви, че е необходимо да бъде приета национална стратегия за финансовото образование.

Снежанка Колева, експерт от Министерството на финансите, коментира, че финансовото обучение трябва да бъде застъпено не само в средните училища, но и във висшите. В същото време трябва да бъдат таргетирани и социални групи, които са извън системата на средното и висшето образование. Нужно е ограмотяването да достигне безработни, свръхзадлъжнели, както и хора с ниски доходи, където проблемът за финансово образование е много съществен.

„Ако училището иска да даде равен шанс на всички, финансовото образование трябва да е задължително“, смята Даниела Бобева, бивш вицепремиер. Тя допълни, че в 7 европейски държави това вече е станало.

„Около 30% от българското население не ползва абсолютно никакви финансови услуги, точно заради липсата на образование. Най-популярните финансови услуги са дебитна карта и застраховка „Гражданска отговорност“, даде пример тя.

Проф. Стив Ханке посочи, че развитието на пенсионното осигуряване в различни страни доказва предимствата на частния сектор. Той коментира, че тежестта на държавните фондове намалява, докато частните пенсионни схеми стават все по-значими.

Той даде пример с Чили, където силен превес имат частните фондове, което пък сериозно е мотивирало населението да се ограмоти финансово. Европейците по думите му изостават в това отношение, като разчитат на силната регулация в  социалните държани.

Търсенето на знания ще нараства, отбеляза икономистът и коментира, че  е скептично настроен към въвеждането на задължителното обучение по финансова грамотност. „Не съм поддръжник на монопола, а на конкуренцията“, заяви той.


В своята презентация в първия панел на форума деканът на факултет Международна икономика и администрация доц. д-р Елеонора Танкова представи системния и комплексен подход като условие за ефективност на финансовото образование. Тя очерта основните елементи в подхода за повишаване на финансовата грамотност на студентите и постави акцент върху интегрирането на финансовите знания и умения с предприемаческите, дигиталните, езиковите и др. ключови и важни умения и компетенции.

Модератор на конференцията беше водещата на Bloomberg в Лондон Нейра Чехич. "Уважаеми проф. д.ик.н. Анна Недялкова и доц.д-р Елеонора Николова Танкова, за мен бе удоволствие да ви срещна на събитието и ви благодаря, както за вашето участие в конференцията, като и за интересните теми, по който говорихте. Искрено се надявам да видим промените, за които стана дума! С най-добри пожелания, Нейра Чехич“, се казва в писмото на британската журналистка до президента на университета и декана на факултет „Международна икономика и администрация“, изпратено непосредствено след форума.


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия