За ВСУ "Черноризец Храбър"

Посланикът на Азербайджан Н.Пр. Емил Каримов ще посети Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”

В рамките на посещението си във Варна на Н.Пр. Емил Каримов, посланик на Република Азербайджан в България, ще посети Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и ще разговаря с президента на университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова и представители на академичното ръководство.

 Н.Пр. посланик Каримов ще пристигне във  Варненския свободен университет на 4 април  (петък) в 9:30 часа. По време на визитата му ще  бъдат обсъдени теми от взаимен интерес,  свързани с възможностите, които университетът  предлага за обучение на чуждестранни студенти,  както и различни форми за междууниверситетско  сътрудничество, академичен обмен и  възможностите за сътрудничество с Азербайджан  като страна партньор в рамките на програмите  „Еразъм +“ и „Хоризонт 2020“.

 В програмата на госта е включено и запознаване  с учебната база на ВСУ „Черноризец Храбър“ и  посещение на руския център на университета.

 Посланик Каримов е на официално посещение  във Варна на 3 и 4 април 2014 г. Програмата му  включва още посещение на Висшето  военноморско училище, срещи с кмета на Варна  Иван Портних, областния управител Иван Великов  и представители на Българската морска камара,  Варненската търговска камара, Варненска  туристическа камара, Камара на строителите в  България и Стопанска камара – Варна.

Извънредният и пълномощен посланик на Република Азербайджан в България, Н. Пр. Емил Зулфугар оглу Каримов е роден през 1966 г. в Баку.

Завършил е Историческия факултет на Азербайджанския държавен университет. Близо 8 години работи като изследовател в Института по история на Академията на науките на страната си. Дипломатическа кариера започва през 1995 г. като трети секретар в Дирекция „Европа, САЩ и Канада” в Министерството на външните работи. Първата му задгранична мисия е в Република Турция от 1998 до 2002 г., където се издига до първи секретар на посолството на Азербайджан.

Преди да дойде у нас, той е посланик на страната си в Италия, Сан Марино и Малта. Извънреден и пълномощен посланик на Азербайджан в България е от октомври 2010 г.by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия