Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Президентът на Европейската асоциация на университетите посети Варненския свободен университет.

Президентът на Европейската асоциация на университетите (EUA) проф. Мария Хелена Назаре посети Варненския свободен университет. Тя се срещна лично с президента на университета проф. д.ик.н. Анна Недялкова и представителите на академичното ръководство. Проф. Назаре бе придружена от Андреа-Розалинде Хофер – икономист от международната организация за икономическо сътрудничество и развитие (OECD).

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е сред първите български университети – членове на Европейската асоциация на университетите още от нейното създаване през 2001 година.

В асоциацията членуват 850 университета от 47 страни. Това е най-голямата и авторитетна организация на университетите в Европа. В университетите-членове на асоциацията се обучават над 17 милиона студенти. Организацията осигурява широк спектър от възможности за обмен на успешни практики, участие в съвместни проекти и не на последно място за формиране на европейските политики в областта на образованието и научните изследвания.

В рамките на срещата бяха представени инициативите и проектите на Варненския свободен университет в областта на предприемачеството.   

Поставен бе акцент върху дейността на Международната академия „Знание и иновации“ Академията обединява потенциала на международни образователни институции, научноизследователски центрове и различни компании за изграждане на мениджърите на бъдещето. През 2014 година дейността на академията е посветена на темата „Предприемачество и успешни академични практики“.

Сред последните инициативи на университета в областта на предприемачеството е успешно приключилият Майсторски клас „Бизнес лидерство и предприемачество. Добри практики, организиран съвместно с университета в Синсинати. Нестандартното решение в Майсторския клас да участват както студенти, така и представители на бизнеса, създаде широка платформа за обмен на идеи и споделяне на успешни практики в областта на бизнес лидерството и предприемачеството.

Друг успешен съвместен проект на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Университета в Ковънтри, представен в рамките на срещата, е свързан с трансфера на иновации в областта на предприемачеството и дигиталните компетентности. При огромен интерес, с участието на 150 студенти и преподаватели от Варненския свободен университет, през месец март 2014 г. се проведоха първите семинари, обединени в майсторски клас на тема “Дигитално предприемачество“.

Президентът на Европейската асоциация на университетите проф. Мария Хелена Назаре изрази задоволството си от срещата с ръководството на университета и прекрасните си впечатления от постиженията на висшето училище в международен план. Тя отправи специална покана към президента и академичното ръководство на Варненския свободен университет за участие в работна среща в рамките на проекта „Предприемачески университети“, която ще се проведе през месец септември в София.by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия