За ВСУ "Черноризец Храбър"

Стартира приема за летен семестър в магистърските програми на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

За летния семестър Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява прием в 26 магистърски програми.

Те са разделени в осем професионални направления. Сред най-предпочитаните от кандидатите програми са: „Психология и психопатология на развитието“, „Лидерство в глобална среда“, „Управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз“, „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“, „Компютърни игри и ани-мация“, „Пътно строителство“, „Моден стайлинг“, „Митничес-ко разузнаване и разслед-ване“.

Три от магистърските програми ще стартират за пръв път тази година. Това са „Източните политики на Европейския съюз“, „Връзки с обществеността и брандинг в управлението на бизнеса и духовната сфера“ и „Международна икономика и право“.

Магистърските програми на Варненския свободен университет представят широк спектър от възможности за реализация в различни сфери на бизнеса, администрацията и политическия живот. Те са подходящи, както за хора, които желаят да разширят знанията си, придобити по време на обучението за придобиване на бакалавърски степен, така и за представители на бизнеса и предприемачи, които желаят да сертифицират професионалните си умения, придобити в практиката.

 

Освен високото качество на образованието, удостоверено със знаците за качество и признаване на образованието в Европа – ECTS Label и DS Label, Варненският свободен университет предлага на своите студенти възможности за участие в стажове и проекти. Ежегодно възпитаници на университета провеждат стажове в европейски институции и престижни международни компании.

Желаещите да кандидатстват трябва да имат висше образование – образователно-квалификационна степен “бакалавър”/“магистър”, и среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от “добър”.

Балът за класиране се образува от сбора на оценката от конкурсния изпит и средния успех от дипломата за висше образование. В зависимост от избраната специалност конкурсният изпит може да бъде тест, мотивационно есе или събеседване.

Срокът за кандидатстване и записване за летен семестър в магистърските програми е 27 март 2015 г.

 

За повече подробности http://ksp.vfu.bg/magistar

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия