Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти оцениха високо работата на Апелативен съд - Варна

Висока оценка на безпристрастността и поведението на магистратите от Апелативния съд във Варна дават студенти от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и Икономическия университет. Студентите са попълнили 112 анкети в рамките на проекта за гражданско наблюдение на работата на съда за срок от една година. Те сами са избирали делата, които следят и това не е било известно предварително на съдийските състави, посочи Ванухи Аракелян - председател на Апелативния съд.

 

Да се активира ресурса на академичната общност във Варна и да се създадат условия за повишаване на обществената осведоменост за съдебните процедури бе целта на проведеното гражданско наблюдение. Методиката и картите за наблюдение са изготвени от съдията от Апелативния съд Росица Тончева. Проектът стана възможен, след като преди година е подписан Меморандум за сътрудничество и партньорство между Апелативен съд - Варна, Икономическия университет и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.  Партньорството между трите институции позволява гражданско наблюдение върху всички категории дела, разглеждани в Апелативен съд Варна.

 

То се е осъществило от студенти от двата университета чрез универсални карти за наблюдение. Студенти от различни специалности на двете висши училища са спазвали единствено принципа на „внезапност”. Без предварителен график са влизали в наказателни, граждански и търговски дела, разглеждани от Апелативен съд – Варна, за да наблюдават работата по няколко показатели. Младежите са избирали да присъстват предимно на наказателни дела.

 

Високи оценки студентите са дали в направленията „Публичност и прозрачност на съдебните процедури“, „Разбираемост“, „Етично поведение на магистратите“ и „Достъпност до съдебната среда“. Забележки младите хора, участвали в проект имат по отношение на ефективност на електронните услуги, акустиката в залата, видимостта към съдийския състав и остаряла материална база.

 

Участниците в обществения отчет за Гражданско наблюдение се обединяват около заключението, че е наложително за Апелативния съд да се предвиди спешно нова, самостоятелна сграда.

 

Снимки: Ели Маринова, ИА „Черно море“

 

По предложение на проф. д.пс.н. Галя Герчева – ректор на ВСУ „Черноризец Храбър“, от следващата година в проекта ще се включат и студенти юристи, защото това е важно, както за професионалното им развитие, така и за развитието на гражданското им поведение и култура.

 

Доц. д-р Андрияна Андреева, ръководител на катедра „Правни науки“ в ИУ – Варна уточни, че това гражданско наблюдение е било иновативна за България алтернатива на мониторинга върху съдебната власт. Тя предложи да се обхванат още специалности от двата университета, да се включат в подобни проекти всички съдилища на апелативния район.

 

Председателят на Апелативния съд Ванухи Аракелян даде изключително висока оценка на проекта и изрази задоволството си от качествената работа на съдийския състав.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия