Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Ученици от Молдова посетиха Варненския свободен университет

Група ученици от младежко сдружение „Млади и креативни“ в община Тараклия, Република Молдова посетиха Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Младежите се запознаха с възможностите за обучение, условията за прием и модерния университетски кампус. Гостите от Молдова посетиха Руския център на Варненския свободен университет и се срещнаха със заместник ректора по учебната дейност проф. д-р Валери Стоянов, който отговори на многобройните въпроси на младите хора.

Сред основните теми, предизвикали техния интерес, са условията за прием и обучение на граждани на Република Молдова от българска народност.

Тараклия е едно от най-старите български поселения през ХIX в. в някогашна Южна Бесарабия. Градът е основан през 1813 година. В средата на ХIХ в.  там живеят 300 български семейства. По данни от преброяването през 1989 година, населението на града е 14 821 души. От тях българи са 11 116 или 75% от населението.by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия