Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Владимир Кочин: Във Варненския свободен университет знаят много точно как да постигнат най-високо ниво на образование, и това не са само думи, а са конкретни дела.

Делегация от Фонд „Русский мир”, начело с изпълнителния директор на фонда Владимир Вячеславович Кочин, посети Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. В рамките на посещението се проведе работна среща с директора на Руския център на ВСУ доц. д-р Галина Шамонина, на която бяха обсъдени формите и методите на работа, особеностите на преподаването на руския език като чужд и взаимодействието с Руските центрове в другите държави.

Посещението на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” направи особено впечатление на делегацията. Това е първият в България и на Балканите Руски център, чийто опит се изучава в другите руски центрове по света.

Високо бе оценена подкрепата на ръководството на университета и лично на проф. д.ик.н. Анна Недялкова за реализиране на инициативите на  Руския център, за поддържането и укрепването на българо-руските отношения и партньорство в областта на науката и образованието.    

По думите на г-н Кочин „Във Варненския свободен университет знаят много точно как да постигнат най-високо ниво на образование, и това не са само думи, а са конкретни дела“.

Директорът на Руския център доц. д-р Галина Шамонина запозна гостите с разнообразната дейност на университетския център и предстоящите събития по повод 5-годишнината от неговото създаване. Специално внимание бе отделено на предстоящата VI Международна квалификационна школа Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд, в която ще вземат участие студенти – бъдещи русисти от над 9 европейски държави. Квалификационната школа на Варненския свободен университет е част от календара на научните събития в града и страната.

На срещата в Руския център бяха обсъдени и много други въпроси, изискващи своевременно решение. Обсъдена бе необходимостта от обновяване на книжния и мултимедиен фонд, достъпът до бази данни на водещи библиотеки в Русия, липсата на достатъчно нови учебни материали по руски език, съдействието при организирането на стажове и  практики на изявени студенти на Варненския свободен университет във водещи университети в Руската Федерация. Направено бе предложение за усъвършенстване на програмите на  фонда «Студент Русского мира» и «Профессор Русского мира» с цел бъдещо участие на  университета в тях. Домакините от Варненския свободен университет получиха конкретни отговори на поставените въпроси и гаранции за бъдеща подкрепа на ръководството на Фонд „Русский мир” за  всички инициативи на  Руския център на ВСУ.

 

Г-н Кочин изрази своята признателност към ръководство университета за активната и плодотворна работа с Фонда, с руски академични институции и  за многобройните инициативи на  Руския център през изминалите години.  Президентът на университета получи  в дар най-новата книга на  проф. д. ист. н. В. А. Никонов, Председателя на комитета по образование на  Държавната дума на Руската федерация, който е  и почетен професор на Варненския свободен университет.

В Книгата за гости  Изпълнителният директор на Фонд „Русский мир” написа:

 „С глубокой признательностью к  руководству университета за активную плодотворную работу в Русском центре, продвижению русского языка в Болгарии.

В чем особенность этого Русского центра? Главное – здесь работают искренние, неравнодушные люди! Люди, любящие Россию, русский язык, ищущие новые формы работы.

Желаю успехов Русскому центру, студентам университета!

Пусть наша дружба между Болгарией и Россией крепнет и развивается!

Исполнительный директор Фонда „Русский мир”

В.В.Кочин

.

 by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия