За ВСУ "Черноризец Храбър"

ВСУ "Черноризец Храбър" е партньор със Софтуерния университет

С удоволствие ви съобщаваме, че от месец март 2014 г., вече официално сме партньори със Софтуерния университет (СофтУни).

“Софтуерен университет” ООД качествен, съвременен образователен център, ориентиран към практиката, доверен партньор на бизнеса в областта на свежите таланти за ИТ индустрията.

 Обучението се реализира с най-модерни  технологии, платформи и инструменти.  Основната му цел и мисия е да направи  хората, които обучава, истински  професионалисти в софтуерната индустрия и  да им съдействаме в намирането на работа.

 Съвместната програма между ВСУ и СофтУни  предлага обучение и диплома за висше  образование по специалност „Информатика и  компютърни науки” с образователно-квалификационна степен „бакалавър”. Към дипломата се издава и Европейско дипломно приложение на английски език. ВСУ и СофтУни издават и допълнителни сертификати за реализираните съвместни обучения.

За допълнителна информация и условията на обучение вижте в страницата на Софтуерен университет.

 

 by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия