За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет участва в тържествените чествания на 135 годишнината на Търновската конституция

Президентът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова участва в тържествената сесия по повод 135-годишнината от създаването на Търновката конституция. Сесията се проведе на 11 април в драматичния театър „Стоян Бъчваров“ във Варна. Специални гости на тържествата бе председателят на народното събрание Михаил Михов и бившият конституционен съдия проф. Снежана Начева.

 Магистратите от Варна  отдадоха почит на първите  български законотворци,  създали преди 135 години  Търновската конституция.  Сесията почете още два  достойни юбилея, пряко  свързани с варненската  юридическа общност – 136  години от създаването на  Варненския съдебен район и  125 години от основаването  на Адвокатската колегия във  Варна. Тържеството, с което варненските магистрати, адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители и юристи почетоха празника, бе закрито с изпълнение на Академичния танцов театър на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Ден по-рано проф. Снежана Начева гостува на Варненския свободен университет с публична лекция на тема на тема “Индивидуалната конституционна жалба – за и против”. В рамките на дискусията си със студенти от Юридическия факултет на ВСУ преподавателят по конституционно право сподели подкрепата си за въвеждането на индивидуалната конституционна жалба, като инструмент, който развива духа на Конституцията. Според проф. Начева трябва да се разпише в кои случаи е възможно индивидуалното сезиране и кой ще филтрира сигналите, за да не се превърне Конституционния съд в четвърта съдебна инстанция.

„Моето становище е, че конституционната жалба трябва да се впише в рамките на концепцията за Конституцията, в рамките на концепцията, че съдебната власт е самостоятелна и е уредена самостоятелно, в рамките на това, че решението на Конституционния съд не е ревизия на съдебното решение.“, посочи тя.by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия