Проекти

Бюджет на проекта2 380 492,20 €

 

Срок на проекта01.12.2016 – 31.05.2019

На 7 и 8 февруари 2017г. в гр.Сегед, Унгария ще се проведе първа партньорска среща по проект №DTP1-1-045-3.1 ”Citywalk - Към отговорни енергийни места: създаване на пешеходни градове в региона на река Дунав” по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020, в който Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ участва в качеството си на партньор. На срещата ще присъстват представители на всички партньорски организации, участващи в проекта, като всяка от тях ще представи накратко своята организация, ще кажат какви са очакванията им от изпълнението на проекта. Ще се обсъдят предвидените за изпълнение дейности.

Регистрационна форма и програма за събитието можете да намерите тук.

ПЪРВА СРЕЩА В ГР.СЕГЕД, УНГАРИЯ


Citywalk- Към отговорни енергийни места: създаване на пешеходни градове в региона на река Дунав

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" участва като партньор в проект CityWalk по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020. Проектът ще подпомогне градовете от региона на река Дунав да намалят емисиите, шума и да станат по-безопасни, по-добри места за живеене, чрез увеличаване на ролята на микса на  мобилност в градския транспорт като ходене и колоездене.

 

Увеличаването на емисиите на парникови газове са отрицателни странични ефекти на урбанизацията, което е резултат от неефективни и неустойчиви местните транспортни системи. Ключово предизвикателство в градовете е подобряването на транспортните системи и достъпността по един екологосъобразен начин. CityWalk  ще допринесе за увеличаване на градската мобилност  чрез намаляване на емисиите, нивата на шума и задръстванията, ще се повиши безопасността и градовете ще се превърнат в по-приятни за живеене места. Проектът ще  допринесе и за по-добро здраве на населението.

 

Въпреки, че акцентът е върху ходенето пеш, предложеният проект е насочен към предизвикателството с холистичен подход - подобряване на градската мобилност чрез ефективно комбиниране на различни транспортни средства. Ефективните системи за градски транспорт с акцент върху активните форми на транспорт, особено ходенето имат различни предимства. Проектът ще подпомогне отделните градове от региона на река Дунав да идентифицират пречките, да разработят и приложат на практика планове за справяне с тези предизвикателства.

 

Водеща организация е Scientific Research centre Bistra Ptuj, Словения

Останалите партньори са:

First Hungarian Responsible Innovation Association, Унгария

Development Centre Of the Heart of Slovenia, Словения

Nyíregyháza Industrial park Ltd., Унгария

Cassovia Life Sciences, Словакия

City municipality Varaždin, Хърватия

Municipality of Oradea, Румъния

Regional Development Agency of the Pilsen Region, Чехия

Municipality of Weiz, Австрия

Varna Municipality, България

City of Valjevo, Сърбия

Chamber of Commerce and industry of Serbia , Сърбия

City municipality Ptuj, Словения

City of Stříbro, Чехия

Municipality of Nyíregyháza City with County Rank, Унгария

Ministry of Construction, Transport and Infrastructure, Сърбия