Защита на данните
Проекти

Проект "LUCIDE - Езиците в Европа: теория, политика, практика" по схема за безвъзмездна финансова помощ: № 518924-LLP-1-2011-1-UK-KA2-KA2NW Програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Kлючова дейност 2 – Езици", Многостранни проекти

Координатор на проекта д-р Благой Климов Контакти http://www.urbanlanguages.eu Счетоводител на проекта Румяна Жекова Стойност на проекта 633 331 € Срок на проекта 01.12.2011 – 30.11.2014

Многоезичието в София. Доклад по проект „Многоезичието в градските общности – интеграция и различие за Европа”


Многоезичието във Варна. Доклад по проект „Многоезичието в градските общности – интеграция и различие за Европа”


На 01.12.2011 г. стартира изпълнението на тригодишен проект "LUCIDE - Езиците в Европа: теория, политика, практика", в който ВСУ "Черноризец Храбър" е партньорска организация.


Проектът е съфинансиран по програма "Учене през целия живот", секторна програма "Kлючова дейност 2 – Езици", Многостранни проекти и възлиза на 633 331,00 евро.


Водеща организация по проекта е Училище по икономика и политически науки – Лондон, Великобритания. Останалите партньорски организации са Езикова школа – Лондон, Великобритания; Асоциация за развитие – София; Община Аджиу Анаргиру-Каматеро, Атина, Гърция; Университет Комплутенсе, Мадрид, Испания; Хамбургски университет, Хамбург, Германия; Тринити колеж, Дъблин, Ирландия; Университет "Форо Италико", Рим, Италия; Технологичен университет, Кипър; Университет Утрехт, Холандия; Изследователски институт за образователни изследвания Телемарк, Норвегия; Изследователска група по въпросите на европейското многоезичие – Страсбург, Франция; Университет "Josip Juraj Strossmayer", Факултет по философия; Колеж за обучение на преподаватели - Хърватия; Институт по официални езици и билингвизъм – Канада и Мелбърнски университет - Австралия.


Основната цел на проекта е да се развият политики относно начина на управление на нови градски общности.


Идеята е да се създаде цялостна картина относно възникването на комуникация в многоезична / мултикултурна среда в ЕС и извън него, като по този начин се подкрепят институциите (съвети, училища, болници) и националните икономики.

Конкретните цели са:

 • Да се анализира реалното състояние на многоезичния град по отношение на образованието, икономиката, в гражданското общество и в културния живот;
 • Да се предложат политики с цел подкрепа на разнообразните реалности в многоезичния град;
 • Да се изследват връзките между градовете – да се установи общо комуникационно и културно пространство, включително трансграничната комуникация и популяризиране на езиците на съседните страни;
 • Да се предложи визия за град на бъдещето.

Партньори:

 • Училище по икономика и политически науки – Лондон, Великобритания;
 • Езикова школа – Лондон, Великобритания
 • Асоциация за развитие - София
 • Община Аджиу Анаргиру-Каматеро, Атина, Гърция
 • Университет Комплутенсе, Мадрид, Испания
 • Хамбургски университет, Хамбург, Германия
 • Тринити колеж, Дъблин, Ирландия
 • Университет "Форо Италико", Рим, Италия
 • Технологичен университет, Кипър
 • Университет Утрехт, Холандия
 • Изследователски институт за образователни изследвания Телемарк, Норвегия
 • Изследователска група по въпросите на европейското многоезичие – Страсбург, Франция
 • Университет "Josip Juraj Strossmayer", Факултет по философия,
 • Колеж за обучение на преподаватели- Хърватия
 • Институт по официални езици и билингвизъм – Канада
 • Мелбърнски университет - Австралия