Начало

Филиал-СмолянДобре дошли на страницата
на ВСУ „Черноризец Храбър” – Филиал Смолян!

Филиал Смолян на ВСУ „Ч.Храбър“ е посветен на културното, духовно и социално-икономическо развитие на Родопите чрез осъществяваното университетско образование и краткосрочните форми на обучение,  научните и приложни проектни изследвания на текущите и бъдещи социално-икономически проблеми на региона.

Тази мисия е програмно насочвана и проектно управлявана със следните специфични политики:

-         Политиката ни за университетско обучение включва предлагане на все по-широка гама от бакалавърски, магистърски и докторски специалности с участие на висококвалифицирани преподаватели от цялата страна. Ще поддържаме и развиваме постигнатата  национална и европейска сертификация на качеството на обучението като с това даваме възможности за най-добър избор за бъдеща призната в Европа и света универитетска специализация на всеки завършил средно образование. В подкрепа на подготовката за приемане и подобряване, както на кандидат-студентите за университетско обучение, така и за образование през всички фази на жизнения път  са организирани кратки форми за обучение по необходима и достъпна за обществеността тематика.

-         Политиката ни за развитие на изследователската, развойна и проектна работа ще бъде насочена изключително към разкриване и разрешаване на ключови проблеми на регионалното социално-икономическо развитие и трансграничното сътрудничество със съседните страни. Тази политика ще бъде провеждана от създадената от ВСУ и Община Смолян НПО „Трансакадемика”, интегрираща и насочваща усилията на администрацията, гражданите, преподавателите и студенти към приоритетните проблеми на обществения живот.

-         Филиалът ще развива и прилага политиката на ВСУ и Фондация „Родопски ценности” за подкрепа на студентите със стипендии за обучение по ключови за региона специалности.

-         Ще продължим издаването на списание „Родопи”, като ориентираме и фокусираме неговата тематика към актуалните проблеми на икономиката, политиката и културата на региона.

-         Териториално разположен на едно от най-красивите места в Родопите и гр.Смолян. Филиалът непрекъснато ще развива своята материална база и условия за настаняване, пребиваване студентите и всички потребители на образователни, изследователски и развойни дейностии и продукти.

За прилагането на тези политики ще работим в тясно сътрудничество с обществеността, представена в Обществения съвет на Филиала за благото на гражданите на Родопите.

Ситуирани в централната част на гр. Смолян ние ще ви дадем съвети по въпроси за обучението, програмната и обществената работа, които могат да ви помогнат за правилен избор.

Възможност за разсрочено плащане на семестриалните такси!

Кандидатстудентски прием 2015/2016 г.
b m