Студенти

Учебен разписУчебен разпис - задочно обучение


Факултет


Специалност


Седмица
Изпитна сесия (задочно обучение)

Ликвидационна сесия (задочно обучение)

На вниманието на студентите от I курс, задочно обучение, специалности "Дизайн", "Хореография" и "Моден дизайн": Занятията ще започнат на 2.10.2017 година по разпис, който ще бъде публикуван, като 2 и 3 октомври са въвеждащи дни за първокурсниците, а часовете са планирани от 4 октомври"

На вниманието на студентите от I курс, задочно обучение, специалност "Информатика и компютърни науки": Занятията ще започнат през месец октомври 2017 година. Студентите ще бъдат уведомени допълнително по имейл.


Забележка: При разминаване на публикувания тук учебен разпис с този,
който е изнесен на таблата, важи разписът на таблата