гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Елeктронни ресурси

 
 
 

Институт за интегрирано управление на общините

Инструменти за общинско управление (11-12 май 2017 - к.к. Албена)


                 

Инструменти за общинско управление (8-10 декември 2016 - Смолян)