гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ИЗКУСТВОТО НА КОМУНИКАЦИЯТА

НОЕМВРИЙСКИ ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ 2022
(изтегли листовка)

Факултет "Международна икономика и администрация" и магистърска програма "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса" на ВСУ "Черноризец Храбър" Ви канят на серия курсове в областта на социалните технологии - реклама, брандинг, публична комуникация. Те са продължение на постоянно действащият форум „Изкуството на комуникацията“ с ръководител доц. д-р Георги Калагларски.
 
1. ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛЕН И КОРПОРАТИВЕН ИМИДЖ
 
Лектор: проф. д.ф.н. Милко Петров
 
5 и 6 ноември 2022 г.
Начален час 10:00ч.
Начин на провеждане - хибридно (присъствено и онлайн)

 
15 академични часа, включващи 10 часа лекции, презентации и 5 часа тренинг.
Основни акценти в обучението: Характеристики на персоналния и корпоративен имидж; техники за изграждане на имидж; коригиране на имидж, неутрализиране на компромати; анализ на функционирането на най-популярни персонални, политически и корпоративни имиджи в дигитална среда.
 
Регистрация до 28 октомври 2022 г. на:
https://forms.gle/6ibJNeAxDw2tz9B56
 
 Информация за лектора:
Милко Петров е професор по чуждестранна журналистика и изграждане на имидж в Софийски университет "Св. Климент Охридски", доктор на филологическите науки. Специализирал и е преподавал в САЩ, Германия, Франция. Лекции изнася в редица университети у нас и в чужбина. Автор е на пет книги и над триста научни публикации. Издадени в чужбина са книгите му „Персоналният имидж“, „Америка – врява и разум“, „Америка – социалният тропик“. Носител е на високи академични отличия и престижни професионални награди.
 
 
2. БРАНД И БРАНДИНГ МЕНИДЖМЪНТ
 
Лектор: доц. д-р Стефан Серезлиев


12 и 13 ноември 2022 г.
​Начален час 10:00ч.
Начин на провеждане - хибридно (присъствено и онлайн)

 
15 академични часа, включващи 10 часа лекции, презентации и 5 часа тренинг.
Основни акценти в обучението:  Мениджмънт на щастието: между емоционалния брандинг и постистината; съвременният ПР: комуникационни перспективи и предизвикателства в контекста на ИМК и брандинга; интегрираните маркетингови комуникации – новият стар трамплин на бранда.
Регистрация до 4 ноември 2022 г. на:
https://forms.gle/SYLkRmzfqp4PMV2k8
 
 Информация за лектора:
Доц. д-р Стефан Серезлиев работи повече от 25 години в сферата на професионалната практика и висшето образование по визуални изкуства; мениджмънт на организационни и визуални комуникации; творческия процес в интегрираните бранд и маркетингови персонални брандове в културните и креативните индустрии; графичен дизайн и комуникации (ПР, реклама, управление на събития, спонсорство и др.); визуална реторика и визуална семиотика. Силен интерес сред професионалната общественост предизвика книгата му „Мениджмънт на щастието: между емоционалния брандинг и постистината“.
 
 
3. ДИГИТАЛНА РЕКЛАМА И ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ. (Върховите световни реклами и маркетингови комуникации на продукти. Дигитална реклама за изграждане и популяризиране на политически лидери)
 
Лектор: проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев
 
19 и 20 ноември 2022 г.
​Начален час 10:00ч.
Начин на провеждане - хибридно (присъствено и онлайн)

 
15 академични часа, включващи 10 часа лекции, презентации и 5 практически занятия.
Основни акценти в обучението: Основните характеристики на дигиталните маркетингови комуникации; комуникационни стратегии на дигиталните маркетингови комуникации; основните дигитални маркетингови комуникации в бизнеса и политиката; дигитални маркетингови комуникации в традиционните медии и социалните мрежи; различни интеграции на дигиталните маркетингови комуникации; дигиталните маркетингови трансмедии.
Регистрация до 11 ноември 2022 г. на:
https://forms.gle/hGeBwoJVYRDGcLHu9
 

 Информация за лектора:
Проф. Христо Кафтанджиев е международно признат експерт в сферата на дигиталната реклама и дигиталните комуникации. Неговите осем книги са преведени на различни езици. Редовно изнася лекции във форуми и в университети в различни райони на света. Редовен и високо ценен член е на престижни световни професионални организации.
 
4. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ
 
Лектор: доц. д-р Георги Калагларски
 
26 и 27 ноември 2022 г.,
​Начален час 10:00ч.
Начин на провеждане - хибридно (присъствено и онлайн)

15 академични часа, включващи 10 часа лекции, презентации и 5 часа практически занятия.
 
Основни акценти в обучението: нови специфични характеристики  на връзки с обществеността в бизнеса, в политическата комуникация, в държавните структури, в неправителствените организации; изграждане и управление на доверие към личности и организации; манипулация на общественото мнение; режисура на обществения скандал и неутрализиране на последствията.
 
Регистрация до 18 ноември 2022 г. на:
https://forms.gle/tGSfQ3tov7NbMkEB8
 
ℹ️ Информация за лектора:
Доц. д-р Георги Калагларски е изследовател в сферата на въздействието на обществеността чрез медиите. Той е сред създателите на първата професионална общност по пъблик рилейшънс в страната и е основател на първите професионални списания: „Пъблик рилейшънс и реклама“ и „Обществена комуникация“. Изнася лекции в редица български университети и е бил гост-лектор в Китай, Република Корея и Сирия. Автор е на книгите:“Медиите и модерният свят“; „Силата на джуджетата“, „Рецепти за успех“. Носител е на професионални отличия.
 
 
Специални ценови предложения за участие в четирите курса:

Такса за участие в един от курсовете: 
60 лв. за студенти;
120 лв. за външни участници.
 
Такса за участие в два курса: 
100 лв. общо за двата курса за студенти;
200 лв. за външни участници.
 
Такса са участие в три курса: 
140 лв. за студенти;
280 лв. за външни участници.
 
Такса за участие в четирите курса:
160 лв. за студенти;
320 лв. за външни участници.
 
Курсовете ще се проведат в зала 3 на Учебно-спортния комплекс във ВСУ.
 
Безплатни консултации с лекторите се предоставят на всички участници в реална и в он лайн среда.
 
 
Успешно завършилите ще получат сертификати.
 
За допълнителна информация:
Павлета Кръстева
pavleta.krasteva@vfu.bg
0878 417 494
доц. д-р Георги Калагларски
0887 235 870
kalaglarsky@yahoo.com