България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Календар - дни на факултет "Международна икономика и администрация"

15 май - 15 юни 2019 година

 

 
Държавност и дипломация