гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Квалификационния курс: Ръководители на състави за автентичен фолклор

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и специалност „Хореография“
Ви канят да участвате в квалификационния курс:

 
Ръководители на състави за автентичен фолклор
 
Курсът ще се проведе в периода 27.06-1.07.2022 г.
 
Участниците ще получат Удостоверение за завършен квалификационен курс.
Такса за участие: 390.00 лв.

Регистрация за курса приключи. Очакваме Ви догодина.
 
В рамките на пет дни имате възможност, да получите базови знания и умения в областта на:
✅ Българският танцов фолклор;
✅ Организация на репетиционната дейност на колектива;
✅ Сценичната адаптация на фолклорния материал;
✅ Изисквания свързани със стиловите особености на местния фолклор;
✅ Пресъздаване на традиционни обреди и обичаи.
 
За допълнителна информация:
доц. д-р Мария Кърджиева
mariya.kardzhieva@vfu.bg
0887 207572
 
Таксата се заплаща по банкова сметка на ВСУ „Черноризец Храбър“:
ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева;
IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро
курс „Ръководители на състави“
 
Още за бакалавърските специалности:
Хореография - Български народни танци (редовно, задочно)
http://ksp.vfu.bg/bakalavar/spetsialnosti/23
Хореография - Съвременен танцов театър (задочно)
http://ksp.vfu.bg/bakalavar/spetsialnosti/187
 
Магистърски специалности:
Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство (Задочно) BG
http://ksp.vfu.bg/.../scenichni_izkustva_menidjmant_i.../