гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Курс за обучение на тема: „Изключване на съдружник в дружество с ограничена отговорност. Проблеми на теорията и практиката“

ЮРИДИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ОРГАНИЗИРА:


Курс за обучение на тема:

„Изключване на съдружник в дружество с ограничена отговорност.
Проблеми на теорията и практиката“Лектори:
доц. д-р Антон Грозданов и проф. д-р Маргарита Бъчварова

17.10.2021 от 10:00 часа, online, (5 часа)
Допълнителна информация:
Курсът ще се проведе online с продължителност 5 учебни часа.
Курсът има за цел обучаемите да придобият допълнителни (надграждащи) теоретични и практически знания относно основанията
и процедурите за изключване на съдружник в дружество с ограничена отговорност.
Успешно завършилите курса получават сертификат за участие.

Такса за участие:                80 лева
За студенти на ВСУ:          40 лева
Срокове за записване:      до 08 октомври 2021 г.
За контакти:
ас. Беатрис Йорданова
+359 897 807 648
beatris.yordanova@vfu.bg