гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Курс за обучение на тема „КРИЗИСНО ПРОГНОЗИРАНЕ“

Юридическият факултет на
Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" организира:

 
Курс за обучение на тема „КРИЗИСНО ПРОГНОЗИРАНЕ“
 
Лектор: проф. д-р Иво Христов
В основата на курса "Кризисно прогнозиране" се поставят за разглеждане два основни проблемни кръга: същност, цели и форми на социалното, в частност геополитическо прогнозиране и разбирането на „кризата“ като естествено състояние на социалноисторическата тъкан. Предмет на обсъждане са различните възможни модели за бъдещото китайско развитие и моделите на сблъсък със САЩ в 21 век. Курсът е насочен преди всичко към слушатели, имащи базови познания по история, социология, икономика и геополитика. Кризисното прогнозиране ще бъде разглеждано през разгръщане на основни геополитически противоречия на 21 в.
 
Проф. д-р Иво Христов е юрист и социолог,  преподавател в СУ “Св. Климент Охридски” и ВСУ „Черноризец Храбър“.
Курсът ще се проведе on-line. Успешно завършилите курса получават сертификат за участие.

Линк за кандидатстване:  https://forms.gle/eECcCZedN9qjHBMc9
 
За контакти: 0878 417 462, 052 359 561; e-mail: katina.tabakova@vfu.bg