гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Курс за обучение на тема: МЕЖДУНАРОДЕН ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ

ЮРИДИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ ПРИ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ОРГАНИЗИРА: 

Курс за обучение на тема: МЕЖДУНАРОДЕН ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ

Лектори -  доц. д-р Антон Грозданов - адвокат и арбитър и доц. д-р Петър Бончовски - адвокат. 

Срок за записване - 18.03.2022 г.

Дата на провеждане - 26.03.2022 и 27.03.2022 г. от 10:00 часа, online.

Такса - 160 лв. за външни участници, 80 лв. за студенти на ВСУ.

Допълнителна информация:

Курсът ще се проведе online с продължителност 10 учебни часа.

Курсът има за цел обучаемите да придобият допълнителни (надграждащи) теоретични и практически знания относно производството за разглеждане и решаване на международни търговски спорове от арбитраж.

Успешно завършилите курса получават сертификат за участие.

Курсът ще се проведе при събиране на група.

 

За контакти:

ас. Беатрис Йорданова

+359 897 807 648

beatris.yordanova@vfu.bg