гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Курс за обучение на тема: ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА ПО БЪЛГАРСКОТО ПРАВО.

ЮРИДИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ ПРИ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ОРГАНИЗИРА: 

Курс за обучение на тема: ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА ПО БЪЛГАРСКОТО ПРАВО.


Лектори -  доц. д-р Антон Грозданов - адвокат и арбитър и д-р Галина Николова – адвокат. 

Срок за записване - 31.03.2022 г.

Такса - 160 лв. за външни участници, 80 лв. за студенти на ВСУ.


Допълнителна информация:

Курсът ще се проведе online (в два последователни дни) с продължителност 10 учебни часа.

Курсът има за цел обучаемите да придобият допълнителни (надграждащи) теоретични и практически знания относно правната същност и значение на ценните книжа по българското законодателство.

Успешно завършилите курса получават сертификат за участие.

Курсът ще се проведе при събиране на група през пролетта на 2022 г.

За контакти:
ас. Беатрис Йорданова
+359 897 807 648
beatris.yordanova@vfu.bg