гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Курс за обучение на тема: ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА УПРАВИТЕЛЯ НА ООД. ПРОБЛЕМИ НА ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА.

Лектори -  доц. д-р Антон Грозданов и проф. д-р Маргарита Бъчварова.

Срок за записване - 10.02.2022 г.

Дата на провеждане - 12.02.2022 от 10:00 часа, online.

Такса - 80 лв. за външни участници, 40 лв. за студенти на ВСУ.

Допълнителна информация:

Курсът ще се проведе online с продължителност 5 учебни часа.

Курсът има за цел обучаемите да придобият допълнителни (надграждащи) теоретични и практически знания относно правното положение на управителя на ООД.

Успешно завършилите курса получават сертификат за участие.

Курсът ще се проведе при събиране на група.


За контакти:
ас. Беатрис Йорданова
+359 897 807 648
beatris.yordanova@vfu.bg