гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Курс за обучение по: МЕТОДИКА НА СЪДЕБНОПСИХИАТРИЧНАТА ЕКСПЕРТИЗА

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
 
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 
Курс за обучение по:
 
МЕТОДИКА НА СЪДЕБНОПСИХИАТРИЧНАТА ЕКСПЕРТИЗА
 
доц. д-р ВЛАДИМИР ВЕЛИНОВ, дм
 
14 – 22 януари 2023 г.

Курсът ще се проведе  on-line  с
продължителност 20 учебни часа
 
 
За контакти:
+359 (0) 894 380 462
aleksandra.angelova@vfu.bg

 
Допълнителна информация:

Експертизите на психичното състояние и в частност съдебнопсихиатричната експертиза е много важно доказателство в която и да е от правните процедури – наказателен, граждански, административен процеси, пряко свързана е с въпросите за медицинската принуда. Чрез компетентните анализи на вещото лице може да се постигне справедливо съдебно решение и в най-трудни и сложни дела, както и напротив. Курсът изяснява базисните теоретични области и най-съществените практични проблеми на съдебната психиатрия.
 
 
Програма на курса
14.01.2023 г.

10.00 - 14.00

5 ч.
15.02.2023 г.

10.00 - 14.00

5 ч.
21.01.2023 г.

10.00 - 14.00

5 ч.
22.01.2023 г.

10.00 - 14.00

5 ч.
 
 
Такса за участие:  200 лева
 
За студенти на ВСУ:      100 лева
 
Срокове за записване: до 12 януари 2023 г.
 
Линк за кандидатстване:  
Успешно завършилите курса получават сертификат на български и на английски език.

 
За лектора:
 

доц. д-р ВЛАДИМИР ВЕЛИНОВ, дм

Специалист по психиатрия и по съдебна психиатрия


Доц. Велинов е предишен началник на Специализирана клиника за съдебно-психиатрични и съдебно-психологични експертизи при Медицинския Университет-София. Съдебен експерт е от повече от 40 г. в Софийски Градски съд, окръжни и апелативни съдилища и ВКС.
Научните му интереси са предимно в областта на съдебната психиатрия, има публикувани над 70 заглавия и няколко монографии и учебници. Автор е на Стандарт "Съдебна психиатрия" и на Програма за специализация по съдебна психиатрия. Бил е председател и член на държавната комисия за придобиване на специалност по съдебна психиатрия. Лектор е в СУ „Св. Климент Охридски“, във ВСУ „Черноризец Храбър“, провеждал е обучения в Националния Институт на Правосъдието. Член е на Секцията „Съдебна психиатрия“ при Световната Психиатрична Асоциация.