гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Курс за обучение по Морско право

ЮРИДИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ ПРИ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ОРГАНИЗИРА:

Курс за обучение по Морско търговско право на тема: Договорът за морски превози на товари по българското право. Морска ипотека – обща характеристика. Особености при привеждането ѝ в изпълнение.Лектори -  доц. д-р Антон Грозданов - адвокат и арбитър и доц. д-р Петър Бончовски – адвокат
Срок за записване - 26.11.2021 г.
Дата на провеждане - 27 и 28.11.2021 от 10:00 часа, online.
Такса - 160 лв. за външни участници, 80 лв. за студенти на ВСУ.

Допълнителна информация: Курсът ще се проведе online с продължителност 10 учебни часа.
Курсът има за цел обучаемите да придобият знания по ключови теми на морското търговско право.
Успешно завършилите курса получават сертификат за участие.
Курсът ще се проведе при събиране на група.