гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Курс: Кибератаки и кибердипломация

Лектори:
проф. Теодора Бакърджиева
доц. Веселина Спасова 
д-р Евгени Андреев
 
13 – 20 юли 2021 г.
 
Курсът ще се проведе онлайн с продължителност 20 часа
Линк: https://meet.google.com/eni-rvup-syo
 
Целта на курса е да запознае обучаемите с основните видове заплахи за сигурността на информационните системи и при работа в Интернет среда, DDoS (Distributed Denial of service) атаки и Ботнет мрежи; Ransomware, мрежови анализатори (sniffers), възможност за промяна на чужд мрежов трафик (Man in the middle). 
Основно внимание се обръща на рисковете и уязвимостите при облачни технологии, социално инженерство, електронна идентификация, цифрови подписи и сертификати, критична инфраструктура, биометрични системи и биометрична сигурност. 
Отделя се място и на регламента GDPR. 
Специален акцент в курса е политиката и инструментариума за кибер дипломация.
 
периоди на провеждане 13.07.2021 - 17.30 - 19.45
14.07.2021 - 17.30 - 19.45
15.07.2021 - 17.30 - 20.15
17.07.2021 -   9.00 - 14.00
19.07.2021 - 17:30 - 19:45
20.07.2021 - 17:30 - 19:00
 
Такса за участие: 85.00 лв.
 
Регистрационен формуляр:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_wxAAGGNFMwV2jjJue4IGp5cD5tCENASn1MuK9JHuXOWGTQ/viewform
 
Информация за лекторите:
проф. д-р Теодора Бакърджиева - преподавател по “ИТ сигурност”, “Компютърни мрежи и комуникации” и “Електронен бизнес” в катедра “Информатика” на ВСУ “Ч. Храбър”; ръководител на магистърска програма “Киберсигурност”,  председател на Черноморска Академия за сигурност, работи в партньорство с експерти по киберсигурност от Израел
 
доц. д-р Веселина Спасова - преподавател по дисциплините “Бази данни”, “Информационен мениджмънт” и “Инженеринг на данни”. Сертифициран GDPR експерт. Ръководител на магистърска програма “Софтуерно инженерство и мениджмънт”.
 
д-р Евгени Андреев - преподавател по киберсигурност