гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Курс: Съвременни визуализации

Лектори:
доц. Галина Момчева
ас. Петър Стефанов
ас. Антонина Иванова
 
15 – 25 юли 2021 г.
 
Курсът ще се проведе онлайн с продължителност 34 часа

Целта на курса е да даде знания и умения на обучаемите за различните аспекти на визуалната среда, която ни заобикаля и нейното изграждане.
Разглеждат се различни видове визуализации: визуализации на идеи, процеси, инфографики, информационни табла (dashboards) за бизнес интелигентни анализи, визуализации на данни; 2D визуализации, цветове и форми, постпродукция, визуализации за уеб; 3D визуализации (създаване на триизмерен векторен модел и симулация на осветление посредством специален render engine за създаване на фотореалистични растерни изображения и анимации. Създаване на кадри, оформление и постпродукция.
 
периоди на провеждане 15.07             12.00 - 17.30
15.07             12.00 - 17.30
18.07             12.00 - 17.30
20.07.- 25.07 17:30 - 19:45 

Такса за участие: 120.00 лв.
Регистрационен формуляр:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_wxAAGGNFMwV2jjJue4IGp5cD5tCENASn1MuK9JHuXOWGTQ/viewform
 
Информация за лекторите:
доц. Галина Момчева
Доцент по компютърни науки и ръководител на катедра във ВСУ “Черноризец Храбър”, води курсове по Проектиране на интерфейси и използваемост (UI/UX и NUI), Компютърна графика, Бизнес интелигентни анализи, Визуализация и интеракция, Компютърно зрение. Съ-създател и съ-ръководител на изследователската междудисциплинарна екосистема BioMed-Varna и групи по специални интереси за анализ на текстури и създаване на нови архитектури на невронни мрежи за анализ на медицински изображения. 
 
ас. Петър Стефанов
Петър Стефанов е завършил архитектура в ENSA-V (Франция) през 2009г. Занимава се с 3D моделиране, визуализации и използва Sketchup от 2005г. Работи като архитект и експерт на свободна практика за България, Китай, Нова Зеландия и Холандия. 
Номиниран е за проект на годината от Камарата на архитектите в България през 2019 г. за реконструкцията на Младежки дом Варна. Преподава 3D моделиране, 2D проектиране и проектиране на потребителски интерфейси (UX/UI) във ВСУ „Черноризец Храбър“. 
Води курсове по Sketchup от 2016 г.
 
ас. Антонина Иванова
Асистент в катедра “Информатика”, член на екипи по дисциплини “ИТ средства за анализ на данни”, “Визуализация и интеракция”, “Дигитални трансформации”.