гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

ВАЖНО! За всички студенти от ВСУ “Черноризец Храбър”

21 Август 2020

С цел подпомагане на студентите, провели обучението и сесиите си във виртуален формат поради пандемичната ситуация в страната, ВСУ обявява от 29.08.2020 г. провеждането на редовна присъствена изпитна сесия за 2019/2020 учебна година за студенти от всички професионални направления, специалности и форми на обучение. 

 

За явяване на изпити:

Протоколите ще бъдат безплатни.