гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

ВАЖНО: Учебният процес и изпитите преминават изцяло в електронна среда до 21.12.2020 г.

28 Октомври 2020

Уважаеми студенти,

 

Уведомяваме Ви, че на основание Заповед РД-01-626/ 27.10.2020 на Министъра на здравеопазването, издадена във връзка с въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, със своя Заповед № 60/28.10.2020 г. Президентът на ВСУ „Черноризец Храбър“ нарежда, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г., да се преустанови присъственият учебен процес във ВСУ „Черноризец Храбър“, занятията и изпитните процедури да се провеждат изцяло в електронна среда. Със същата заповед се отменят всички масови мероприятия в Университета.

Във времето на действие на ограниченията административните звена на ВСУ „Черноризец Храбър“ ще поддържат постоянно присъствено дежурство, но за да се ограничат рисковете за здравето и живота на обучаемите и администрацията, молим да заявявате онлайн нужните ви административни услуги. 

През последните месеци направихме всичко необходимо, за да можем да се върнем в нашите аудитории, но явно ще са нужни още усилия. Идващите предизвикателства пред академичното ни семейство няма да са малки, но сме сигурни, ще излезем от тях още по-сплотени, по-силни и по-мъдри.

На 27.11.2020 срокът е удължен до 21.12.2020.

Пазете се и бъдете здрави!